A korai zsidó irodalom kutatása a neológ tudományosságban (tudományos előadás)

  • 2018-11-21 - 15:00
  • OR-ZSE, Goldziher terem

Dr. Tamási Balázs könyvtár-igazgatónak a magyar tudomány ünnepének alkalmából tartott tudományos előadása.

Az előadás a korai zsidó irodalom és az ókori zsidó apokrifek, valamint pszeudepigrafák kutatásának főbb kérdéseit tekinti át a magyarországi tudományosságban, különös tekintettel a neológ hitágazat tu­do­má­nyos mű­he­lyei­nek mun­kás­sá­gá­ra.

EVENT INFO :

  • Start Date:2018-11-21
  • Start Time:15:00
  • End Date:2018-11-21
  • End Time:16:30
  • Location:OR-ZSE, Goldziher terem