A zsidóság tudománya és művészete (konferencia)

  • 2018.11.20. - 15:00
  • OR-ZSE, Scheiber terem

Konferencia a magyar tudomány ünnepén a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola hallgatóinak és oktatóinak, valamint meghívott vendégelőadók részvételével.

A rendezvény része az évente megrendezésre kerülő doktorandusz-konferencia sorozatának, amelyen, a hall­ga­tók mel­lett a témavezetőik is beszámolnak kutatásaikról és doktoranduszaik előmeneteléről.

Mivel a doktoriskola kiemelten foglalkozik a címben foglalt súlyponti diszciplínákkal és azok témáival, ezek foglalják keretbe a képzési és kutatási feladatokat és tudományos eredményeket, a szakrális vallási té­mák­tól kezdve a modern zsidó tudományosság történetén és kultúráján át egészen a napjainkig le­zaj­ló fo­lya­ma­to­kig.

A konferencia programja:

2018. november 20. (kedd)

Időpont

Előadás címe

Előadó

15:00 ? 15:30

Vázlatok egy műgyűjtő arcképéhez

Dr. Fényes Balázs

15:30 ? 16:00

Világhírű magyar zsidó fotóművészek

Dr. Gergely Anna

16:00 ? 16:30

A képalkotás dilemmái

Dr. Surányi András

16:30 ? 17:00

A foltos nyakorján

Dr. Ungvári Tamás

 

2018. november 21. 21. (szerda)

Időpont

Előadás címe

Előadó

11:00 ? 11:30

A zsidó nőkép kutatás néhány eredménye?

Dr. Kovácsné Papp Szilvia

11:30 ? 12:00

Karinthy Frigyes ?a felelős ember? egzisztencialista fogalma

Bacsó Beáta

12:00 ? 12:30

?A Példabeszédek könyve és az igazság kérdése??

Dr. Hausmann Jutta

12:30 ? 13:00

?Szemelvények a profán és a transzcendens biztonság históriájából?

Molnár Andrea

13:00 ? 13:30

Az Énekek Éneke aranyketrecben

Radvánszki Péter

13:30 ? 14:00

Rituális fürdők nyomában a régi Pesten

Dombi Gábor

14:00 ? 14:30

A művészet és a holokauszt

Dr. Pelle János

 

EVENT INFO :

  • Start Date:2018.11.20.
  • Start Time:15:00
  • End Date:2018.11.21.
  • End Time:14:30
  • Location:OR-ZSE, Scheiber terem