Dr. Glässer Norbert habilitációs értekezésének előadása és tudományos vitája

  • 2018.10.16. - 11:00
  • Goldziher terem

A HABILITÁCIÓS ÉRTEKEZÉS CÍME:

?Királyunkat, kit Mózesként rendeltél??

Királytisztelet, konfesszionalizálódás és állampatriotizmus az izraelita felekezeti sajtóban 1944 előtt

A TANTERMI ELŐADÁS CÍME:

Első világháborús propaganda és judaizált királytisztelet ? The Hungarian Jewish First World War propaganda and the Judaised Veneration of Ruler

2018. október 16. 11:00
OR-ZSE (1085 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.) II. emelet, Goldziher terem

A HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. habil. Haraszti György
Dr. habil. Marjanucz László
Dr. habil. Voigt Vilmos

A SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. habil. Kiss Endre
Dr. habil. Lichtmann Tamás
Dr. habil. Oláh János
Dr. habil. Rugási Gyula
Dr. habil. Vajda Károly

Az esemény nyilvános.

Megkérjük kedves férfi látogatóinkat, hogy az intézménybe fedett fejjel szíveskedjenek belépni.

EVENT INFO :

  • Start Date:2018.10.16.
  • Start Time:11:00
  • End Date:2018.10.16.
  • End Time:13:00
  • Location:Goldziher terem