Kutatásmódszertani tréning

  • 2020.11.13. - 10:00
  • LiveWebinar

Tudományos Diákköri Tanács (TDKT) és a Doktori Iskola közösen online kutatásmódszertani tréninget szervez november 13-án, pénteken, 10:00 és 12:00 között.


A tréning célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tudományos kutatás lépéseivel, az azt meghatározó tényezőkkel és a lehetséges nehézségekkel. Megtanulnak hasznos kutatási kérdéseket megfogalmazni és érvelni a kiválasztott módszertan mellett. Azáltal, hogy az elhangzottak tükrében reflektálnak saját kutatásukra, és a többiektől is visszajelzést kapnak, a tréning résztvevői jobban megértik a külső szemlélő (a témavezető, a bíráló, az olvasó) lehetséges nézőpontjait is, így meggyőzőbben tudnak érvelni a dolgozatukban, előadásaikban. A tréning hasznára válhat mindenkinek, aki tudományos diákköri dolgozatot, disszertációt vagy szakdolgozatot készít.

A tréning iránt érdeklődő hallgatók és doktoranduszok november 10-ig jelentkezhetnek Biró Tamásnál a birot@or-zse.hu címen.

EVENT INFO :

  • Start Date:2020.11.13.
  • Start Time:10:00
  • End Date:2020.11.13.
  • End Time:12:00
  • Location:LiveWebinar