Nógrádi Gergely doktori értekezésének előadása és tudományos vitája

  • 2019-06-07 - 10:00
  • OR-ZSE, Hexagonális (Goldziher) terem

A doktori disszertáció címe:

Zsidó kántorok Magyarországon a Soá utáni évtizdekben – Stern László és Lóránd Márton élete és munkássága

A doktori disszertációt itt, a disszertáció téziseit itt lehet megtekinteni.

2019. június 7. 10:00
OR-ZSE (1085 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.) II. emelet, Goldziher terem

A DOKTORI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Lichtmann Tamás – a Bírálóbizottság elnöke
Dr. Uhrman Iván – a Bírálóbizottság titkára
Dr. Gábor György – a Bírálóbizottság tagja
Dr. Kiss Endre – a Bírálóbizottság tagja

OPPONENSEK:

Dr. Riszovannij Mihály
Dr. Vajda Károly

KONZULENSEK:

Dr. Fenyves Katalin
Dr. Frigyesi Judit

Az esemény nyilvános.

Megkérjük kedves férfi látogatóinkat, hogy az intézménybe fedett fejjel szíveskedjenek belépni.

ESEMÉNY ADATAI:

  • Kezdés dátuma:2019-06-07
  • Kezdés időpontja:10:00
  • Vége dátuma:2019-06-07
  • Vége időpontja:12:00
  • Helye:OR-ZSE, Hexagonális (Goldziher) terem

Az esemény oldala :