Archívumok: Events

EHÖK küldöttgyűlés

Amennyiben az ülés a helyszínen megjelent küldöttek alacsony száma miatt határozatképtelen volna, úgy ugyanazon napon 15.10-kor kezdődik az újabb küldöttgyűlés ugyanott, e második ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes

Read More

Zsidó önképek

Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoport konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepén.

Read More