Zsidó önképek

  • 2019-11-18 - 09:00
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoport konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepén.

A konferencia előadói, kiváló hazai és külföldi tudósok a magyar-zsidó identitásminták után a 19-20. századi zsidó értelmiségi önképeket vizsgálják a jogkiterjesztő asszimilációtól a vészkorszakon át napjainkig. Arra keresik a választ, hogy milyen típusú önmeghatározásokat és mi-képeket, egyéni és kollektív definíciókat adtak magyar-zsidó értelmiségiek a különböző helyzetekben Magyarországon arra, hogy kik ők és hová tartozónak tekintik magukat.

A konferencia programja:

9:00. Vajda Károly: Megnyitó, köszöntő.

9:10. Dénes Iván Zoltán: Bevezetés

9:20. Huszár Mihály:  „Fegyvereink rosszakaróink ellen”. Morgenstern/Marczali Mihály főrabbi 1882-es újévi beszédének háttere.

9:40. Turbucz Péter: „Így talán még rablógyilkosokkal sem bánnak.” Alexander Bernát önképe az 1919–1922-es események tükrében.

10:00. Dénes Iván Zoltán: Marczali Henrik és Szabad György történész- és önképe.

10:20. Vita.

Kávészünet.

10:50. Turán Tamás: Richtmann Mózes és a magyar zsidó (neológ) problematika.

11:00. Konrád Miklós: Konstruált örökség: magyar zsidók a „gettózsidó” jelleméről.

11:20. Karády Viktor: A zsidó elitcsoportok szerkezete és önbemutatása az 1929-es Magyar Zsidó Lexikon szerint.

10:40. Vita.

Kávészünet.

11:10. Erős Ferenc: „Köszönöm, hogy imádott…” Epizódok a zalai Fenyvessy és a Fenyvesi család életéből.

11:30. Balog Iván: Zsidó öntagadás, aztán hazatalálás, majd a vég – Reitzer Béla esete.

11:50. Schweitzer Gábor: A zsidó önazonosság kérdései Hoffmann János naplófeljegyzéseiben.

12.10. Vita.

Ebédszünet.

14:30. Jehuda Hartman: Szofer Chaim rabbi és az antiszemitizmus.

14:50. Kónya Judit: Teichtal rabbi 1944-es naplója.

15:10. Vita.

Kávészünet.

15:40. Zima András: Zsidó irányzatok megváltozott kollektív tudata a soá után a sajtó tükrében.

16:00. Peremiczky Szilvia: „És fájó orcám rángjon majd a számhoz/ ha elfeledlek egyszer, Arany János” (Gergely Ágnes). A 137. zsoltár és Jeruzsálem mint az identitás megfogalmazásának kódjai a magyar zsidó lírában.

16:20. Vita.

Kávészünet.

16:50. Dénes Iván Zoltán: Tanulságok; szerkesztői szempontok és határidők a kötet szerzői számára.

17:00. Vajda Károly: Záró megjegyzések.

Az előadások húsz percesek, a viták 30 percesek kávészünettel együtt, a bevezetők és a befejezés 5-10 perces.

ESEMÉNY ADATAI:

  • Kezdés dátuma:2019-11-18
  • Kezdés időpontja:09:00
  • Vége dátuma:2019-11-18
  • Vége időpontja:17:10
  • Helye:OR-ZSE, Hexagonális terem