Zsidó önképek

  • 2019.11.18. - 09:00
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoport konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepén.

A konferencia előadói, kiváló hazai és külföldi tudósok a magyar-zsidó identitásminták után a 19-20. századi zsidó értelmiségi önképeket vizsgálják a jogkiterjesztő asszimilációtól a vészkorszakon át napjainkig. Arra keresik a választ, hogy milyen típusú önmeghatározásokat és mi-képeket, egyéni és kollektív definíciókat adtak magyar-zsidó értelmiségiek a különböző helyzetekben Magyarországon arra, hogy kik ők és hová tartozónak tekintik magukat.

A konferencia programja:

9:00. Vajda Károly: Megnyitó, köszöntő.

9:05. Dénes Iván Zoltán: Bevezetés.

9:10-10:40. Moderátor: Vajda Károly

9:10. Huszár Mihály: „Fegyvereink rosszakaróink ellen”. Morgenstern/Marczali Mihály főrabbi 1882-es újévi beszédének háttere.

9:30. Turbucz Péter: „Így talán még rablógyilkosokkal sem bánnak.” Alexander Bernát önképe az 1919–1922-es események tükrében.

09:50. Dénes Iván Zoltán: Marczali Henrik és Szabad György szerep-értelmezése, önképe, s a magyarországi zsidók történetéről kialakított felfogása.

10:10. Vita. Kávézás.

10:40-12:10. Moderátor: Biró Tamás.

10:40. Turán Tamás: Richtmann Mózes és a magyar zsidó (neológ) problematika.

11:00. Konrád Miklós: Konstruált örökség: magyar zsidók a „gettózsidó” jelleméről.

11:20. Karády Viktor: A zsidó elitcsoportok szerkezete és önbemutatása az 1929-es Magyar Zsidó Lexikon szerint.

11:40. Vita. Kávézás.

12:10. Ebédszünet

13:30-14:40. Moderátor: Konrád Miklós.

13:30. Erős Ferenc: „Köszönöm, hogy imádott…” Epizódok a zalai Fenyvessy és a Fenyvesi család életéből.

13:50. Balog Iván: Zsidó öntagadás, aztán hazatalálás, majd a vég – Reitzer Béla esete.

14:10. Schweitzer Gábor: A zsidó önazonosság kérdései Hoffmann János naplófeljegyzéseiben.

14.30. Vita. Kávézás

15:00-15:50. Moderátor: Turán Tamás.

15:00. Jehuda Hartman: Szofer Chaim rabbi és az antiszemitizmus.

15:20. Kónya Judit: Teichtal rabbi 1944-es naplója.

15:40. Vita. Kávézás.

16:10-17:20. Moderátor: Schweitzer Gábor.

16:10. Zima András: Zsidó irányzatok megváltozott kollektív tudata a soá után a sajtó tükrében.

16:30. Peremiczky Szilvia: „És fájó orcám rángjon majd a számhoz/ ha elfeledlek egyszer, Arany János” (Gergely Ágnes). A 137. zsoltár és Jeruzsálem mint az identitás megfogalmazásának kódjai a magyar zsidó lírában.

16:50. Vita. Kávézás.

17:20. Dénes Iván Zoltán: Tanulságok; szerkesztői szempontok és határidők a kötet szerzői számára.

17:40. Vajda Károly: Záró megjegyzések.

Az előadások húsz percesek, a viták 30 percesek kávézással együtt, a bevezetők 5, a befejezések 10 percesek.

EVENT INFO :

  • Start Date:2019.11.18.
  • Start Time:09:00
  • End Date:2019.11.18.
  • End Time:18:00
  • Location:OR-ZSE, Hexagonális terem