Felavatták a megújult Rumbach Zsinagógát

Magyar állami, kormányzati és egyházi méltóságok, hazai és külföldi diplomaták, politikusok részvételével, valamint a magyar zsidó közösség rabbijainak, vezetőinek, képviselőinek jelenlétében a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) átadta rendeltetésének a teljeskörűen felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát. Az avatás előtt a Tóra díszmenetben érkezett meg új otthonába, melynek tóratakaróján büszke felirat hirdeti: az OR-ZSE-n végzett judaisztika tanárok, közösségi szociális munkások és liturgia szakos előadók ajándéka.

Az ünnepségen többek között részt vett Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke, Jákov Hadas-Handelsman, Izrael állam budapesti nagykövete, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, Erdő Péter katolikus bíboros-érsek, Balog Zoltán református püspök,  Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök, továbbá Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Tóth József, Budapest XIII. kerületének polgármestere, és Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere is.

tóra.jpgIndul a menet, előtérben Deutsch Péter

A ceremónia a zsidó hagyományoknak megfelelően a Tóra díszmenetével kezdődött: a díszes ruhába öltöztetett tekercset a hitközség és a közösség rabbijai, vezetői, dolgozói által vezetett menet vitte körbe a környező utcákban. A Tóra Heisler Andrással, a Mazsihisz elnökével indult el az Emanuel-emlékfától, majd Mester Tamással, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnökével érkezett meg új lakhelye elé, az utcáról két bár micvo fiú, Gordon Áron és Gordon Balázs vitte be a zsinagógába, majd helyezte be a frigyszekrénybe. (Borítókép Gordon Áron és Gordon Balázs a Tórával)

mécs.jpgFelgyullad az örökmécses, középen Kardos Péter főrabbi

A Tóra elhelyezése és a mezüzék felrakása után az avatás immár a belső térben folytatódott: az ünnepségen többek között közreműködött Deutsch Péter rabbi, aki az új zsinagóga vallási vezetője lett, Kiss Henriett, aki a Rumbach zsinagóga felújítási projektjének koordinációs vezetője, valamint Fekete László főkántor, az OR-ZSE kantorképzés szakfelelőse, Zucker Immánuel, az OR-ZSE zsinagógájának főkántora,  és a Hamsa zenekar. Kardos Péter főrabbi áldása mellett gyulladt fény az örökmécsesben, majd az ünnepi beszédek következtek.

Frölich Róbert: A zsoltár szavainak értelmét most értjük meg igazán 

Frölich Róbert országos főrabbi és egyetemünk oktatója Dávid király házavató zsoltárának szavait idézte, amely az Örökkévalóhoz szólva mondja: gyászomat víg örömmé változtattad, eltávolítottad gyászruhámat, s felöveztél vigassággal, boldogsággal, örömmel. E szavak elmondásához szükséges az áhitat – mondta a főrabbi –, s ehhez tudnunk kell, hogy ki előtt állunk, miért fohászkodunk, s tisztában vagyunk vele, hogy mit mondunk.

fr.jpgFrölich Róbert országos főrabbi és egyetemünk oktatója

Habár a vallásos zsidók ezt a zsoltárt minden reggel elmondják, a szavak értelmét most értjük meg igazán, ezekben a pillanatokban, amikor körülnézünk ebben a csodálatosan felújított templomban – mondta a főrabbi, felidézve egy évekkel ezelőtti Tisa BeÁvhoz (azaz a jeruzsálemi első és második szentély lerombolásának emléknapjához) kötődő emlékét. Azon a gyásznapon a zsidók a még elhanyagolt, lepusztult állapotban lévő Rumbach zsinagógában imádkoztak, s a környezet azt a benyomást keltette, mintha a lerombolt jeruzsálemi szentélyben ültek volna. Ám az épület mára megújult, újra a régi pompájában, fényében ragyog, s immár világossá válnak Dávid zsoltárának szavai: az Örökkévaló így változtatja gyászunkat víg tánccá és örömmé.

Frölich Róbert megköszönte mindazok munkáját, akiknek köszönhetően az épület megújult és újra szívet-lelket melengető látványt nyújt. Ma itt egy zsinagóga született – fogalmazott –, és a zsinagóga dolga az, hogy kapocs legyen az anyagi és a spirituális világ között, ez a gyönyörű régi-új zsinagóga pedig méltó arra, hogy új kapocsként funkcionáljon a föld és az ég között. Az országos főrabbi a beszéde végén azt kívánta: amíg a zsinagóga ajtaja nyitva lesz, addig mindig legyenek itt zsidók, akik imáikkal kiemelkednek egy időre az anyagi világból és méltó örököseivé válhatnak e templom hagyományainak.

Ronald S. Lauder: Nehéz könnyek nélkül beszélni most

A Zsidó Világkongresszus elnöke beszédében magyar gyökereit, valamint felmenőinek a Rumbach zsinagógához fűződő, szoros és személyes kapcsolatát elevenítette föl.

laud.jpgRonald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke

Heisler András: Számunkra a zsidó közösség sokszínűsége alapérték

Heisler András, a Mazsihisz elnöke ünnepi beszédében elöljáróban köszönetet mondott mindazoknak, akik a felújítás négy éves folyamatában részt vettek, kőművesektől az építészekig, a Mazsihisz szakmai vezetésétől a Rumbach ház menedzsementjéig, s köszönetét fejezte ki az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak, amely a felújításhoz szükséges 3,2 milliárd forintot biztosította.

heis.jpgHeisler András, a Mazsihisz elnöke

Hozzátette: a kormány támogatásának köszönhetően több mint hetven éves hányattatás után olyan multifunkcionális tér alakult ki, ahol – mint fogalmazott – „újra felhangozhatnak imáink ősi dallamai, ahol lehetőséget biztosítunk a zsidó közösség fejlődéséhez és fantasztikus kulturális, közművelődési és  turisztikai aktivitást tudunk kifejteni, ami jó nekünk, jó Budapestnek és jó Magyarországnak”.

A Rumbach jövőjéről szólva a Mazsihisz elnöke azt mondta: „álmaimban a Rumbach igazi együttélés házaként jelenik meg, hasonlatosan egy ünnepi asztalhoz, ahol ott ülnek a családtagok, a közeli és távoli rokonok, a szomszédok, barátok, a vallásunkra figyelő rabbik, de még a városon átutazó idegenek, kosztos diákok, vagy éhező szegények is – mert mindannyiukért felelősséggel tartozunk, hiszen mindannyian Isten képmására teremtettünk”.

Cikkünk a MAZSIHISZ beszámolója alapján készült.