Felavatták Hidvégi György sírkövét

Egyetemünk rector emeritusának, Schőner Alfréd főrabbinak és egyik művésztanárának, Fekete László főkántornak a közreműködésével szeptember másodikán a Kozma utcai temetőben felavatták Hidvégi György síremlékét. Emlékéből fakadjon áldás!


2016. október 3-án, azaz az 5777. zsinagógai év tisri hónapjának első napján, vagyis ros hásáná, a zsidó újév ünnepnapján hunyt el Hidvégi György, a Keresztény?Zsidó Társaság egykori elnökségi tagja, akit az ünnep miatt négy nappal később temettek el a Kozma utcai neológ zsidó temetőben. Hidvégi György sírkőavatását 2018. szeptember 2-án, a ros hásáná-ra fölkészülő bűnbánati időszak (a ?szlicheszek?) első napján tartották.

Hidvégi György sírkőavatása. Balról jobbra: Fekete László főkántor, Sevcsik
László (ny. dandártábornok, MTK Baráti Kör), Győri Tamás (Scheiber Sándor
veje), Benedek István Gábor (író) (takarva), Tordai Péter (MAZSIHISZ), Fränk
Sándor (MTK Baráti Kör), Feit György (MTK Baráti Kör), Hel­ler Ág­nes (filozófus,
akadémikus), Schőner Alfréd főrabbi, Sipőcz Ernő (Magyar-Izraeli Baráti
Társaságok és Körök Országos Szövetsége), Hidvégi Máté (Hidvégi György fia).
(Fotó: Greskovits András)

Az eseményen az egyetem előző rektora, a rector emeritus kitüntető címet viselő Schőner Alfréd főrabbi látta el a rabbinusi teendőket, míg a gyászimákat az OR?ZSE művésztanára, Fekete László recitálta. A sírkőavatáson részt vett többek között Benedek István Gábor író; Feit György (MTK Baráti Kör), Hel­ler Ág­nes filozófus; az elhunyt fia, Hidvégi Máté; Kaufmann Zsuzsanna (Élet Menete); Sipőcz Ernő (Magyar?Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége); Tordai Péter (Mazsihisz, az újlaki körzet elnöke) és még számos rokon, barát, tisztelő.

Hidvégi György 1922. június 6-án született Budapesten. Életéről, az 1943-as munkaszolgálatos behívójáról, szökéséről, elfogásáról, majd az újabb szökés utáni bujkálásról abban a 2013-ban megjelent interjúban mesélt, amelyet Deutsch Gábor készített vele és a Remény című zsidó társadalmi, közé­le­ti, kul­tu­rá­lis fo­lyó­irat­ban jelent meg.

Deutsch Gábor: A kétnevű férfi – Remény

A Hegedűs Gyula utcai zsinagógában tavaly meggratuláltak egy igen kedves, mosolygós, halkszavú urat 90. születésnapja alkalmából. Keresetlen szavakkal köszönte meg az ünneplést, néhány szót mondott magáról, változatos életútjáról, és talán akaratlanul azon korokról jellemző példákat, melyeket átélt és él át most is. Megtudtuk, hogy két neve van: Hoffmann és Hidvégi.