Felekezeti szociális munkás – nappali BA

Képzés céljainak összefoglalása

A gyakorlatorientált alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a szociális munkára vonatkozó ismeretek, értékek, alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére. A képzés az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai munka végzésére készít fel.

A képzésben hangsúlyos szerepet kap a zsidó szellemi örökség. A tanulmányok felkészítenek a zsidó közösségben folyó szociális munkára, azon belül is elsősorban a zsidó szociális intézmény- és támogatásrendszer hatékony működtetésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységekre.

A képzést elvégzők alkalmassá válnak az egyének, családok, zsidó közösségek problémakezelő és megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére, az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására, a zsidó felekezeti szociális munka végzéséhez szükséges információ és források, továbbá a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára. Alkalmasak lesznek társadalmi tevékenységek inkluzív módon történő végzésére. Felkészültek zsidó és nem zsidó, civil, egyházi, állami szociális intézményekben a szociális munkás pozíciót felelőségteljesen ellátni. Képzésükben felkészültté válnak társadalomtudományi és zsidó tematikájú mesterszakokon való továbbtanulásra.

Felvételi követelmények

A szakra való jelentkezéshez az egyetem egyedi jelentkezési lapját kitöltve, rövid önéletrajzot, motivációs levelet, igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint – ha van – a felsőfokú oklevél és a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a jelentkezőnek a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről. Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le. Javasolt, de nem kötelező ajánlólevelet is mellékelni a felvételi anyaghoz.

Felvételi pontszámítás
A jelentkező teljesítményét száz pontos rendszerben értékeli a felvételi bizottság. A felvételi eljárásban a jelentkező pontszáma az alábbiak szerint tevődik össze:

a) hozott pontok: max. 40
Az érettségin a magyar, történelem, idegen nyelv (valamint esetleges további humán tárgyak, pl. judaisztika stb.) átlaga alapján számítva.

b) önéletrajz és motivációs levél: max. 10
A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt önéletrajzot, valamint egy motivációs levelet, amelyben kitérnek arra, hogy miért szeretnének az OR-ZSE-n, és különösen a felekezeti szociális munkás alapszakon tanulni, illetve mi a fő érdeklődési területük.

c) szóbeli: max. 50
A szóbeli felvételi része egy beszélgetés egy-egy cikkről, amelyet a jelentkező a szak által a jelentkezési időszak elején közzétett listáról szabadon választhat. A listán szereplő cikkek pl.:

Nem vehető fel a szociális munkás BA szakra az a jelentkező, akinek a felvételi összpontszáma nem éri el legalább a 60 pontot.

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Botos Viktorral, aki a Felekezeti szociális munkás alapszakon végzett
https://or-zse.hu/eletem-egyik-legjobb-dontese-volt-az-egyetemre-valo-jelentkezesem/

Interjú Széki Karolinával, aki a Felekezeti szociális munkás alapszakon végzett:
https://or-zse.hu/ezt-a-szakmat-csak-humorral-jokedvvel-es-becsuletesseggel-lehet-igazan-jol-vegezni/