Felhívás alaptámogatás megpályázására

Az OR-ZSE EHÖK tájékoztatóját közöljük.


„Alaptámogatást kérelmezhet az a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy, aki az első alkalommal államilag támogatott, teljes idejű képzésben vesz részt, az első bejelentkezése alkalmával, amennyiben a hallgató a besorolás szerinti A vagy B rászorultsági csoportokban foglalt feltételeknek megfelel, akkor hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra jogosult.

Az alaptámogatás megállapítása a szociális helyzet, a besorolás, a szempontrendszer, valamint a beadott pályázati űrlap és dokumentáció alapján történik, az 51/2007. Kr. alapján.

Az alaptámogatásra a rendszeres szociális támogatáson belül lehet jelentkezni!

Érvényes a pályázat:

 • ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a Rendszeres Szociális Támogatásra a
  pályázatát,
 • bejelölte a rendszeres szociális támogatás igénylőlapján a „első alkalommal
  államilag támogatott, teljes idejű képzésben vesz részt”
 • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta,
 • csatolta a rendszeres szociális támogatáshoz kiírt pályázati útmutatóban előírt
  dokumentumokat, igazolásokat a pályázathoz,
 • valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem
  szabályzataiban előírt követelményeknek.

A rendszeres szociális támogatás pályázatokat és azon belül az alaptámogatásra való jelentkezést idén  CSAK e-mail-ben, a protonmailes címetekről küldve tudjátok beadni  a szoctam@or-zse.hu címre küldve.

Pályázat leadásának határideje: Szeptember 18. Péntek

Hiánypótlási határidő: Szeptember 25. Péntek

Pályázathoz szükséges űrlapok, tájékoztatók ezen a linken érthetőek el.

Kérünk benneteket, hogy a pályázati űrlapot, igazolásokat egy e-mail-ben küldjétek el, hogy azok ne keveredjenek el.

EHÖK”