Fenyves Katalin

Dr. Fenyves Katalin

habilitált egyetemi docens
Phd (2008), dr. habil (2013)
Kutatási terület: zsidó társadalom-, mentalitás- és kultúrtörténet, gender és média
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára