Fenyves Katalin

Dr. Fenyves Katalin

Phd (2008), habil. (2013)

mentalitástörténész

emerita főiskolai tanár

Kutatási terület: zsidó társadalom-, mentalitás- és kultúrtörténet, gender, média

E-mail: fenyvesk@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára