Goldmann Márta

Goldmann Márta

PhD (2003)
egyetemi docens, szakfelelős (egyházi/felekezeti közösségszervező alapszak)
Kutatási terület: amerikai zsidó irodalom, Joyce, modern angol próza, zene és irodalom kapcsolata, a Soá emlékezetkultúrája
Tel.: (36-1) 318-7049
E-mail: goldmannm@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára