Gyulai konferencián mutatta be szociális munkás képzését az OR-ZSE

A II. Gyulai Felsőoktatás Napja keretében rendezett konferencián egyetemünk rektora és két oktatója is felszólalt.


A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskola és Gyula önkormányzata közösen rendezte meg szerdán „A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben” c. konferenciát, amelyen az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) is képviseltette magát.

Prof. dr. Vajda Károly, egyetemünk rektora beszédében nem csak a meghívásért és a konferencia szervezéséért mondott köszönetet a Gál Ferenc Főiskolának, hanem azért is, hogy két évvel ezelőtt a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kar befogadásával megőrizte Gyula városát a felsőoktatást folytató városok körében, előmozdítva ezzel a vidéki felsőoktatás ügyét. Azt is hangsúlyozta, hogy a szociális munkások hivatástudata a lélek olyan mélységéből fakad, mint az elesettség és a társadalmi kirekesztettség fölött érzett iszony döbbent sóhaja.

Vajda Károly, az OR-ZSE rektora „A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben” c. konferencián, Gyulán, 2019. január 30-án (Fotó: Földi Bence / OR-ZSE)

A rendezvény későbbi szakaszában az egyes meghívott intézmények bemutathatták szociális képzésüket. Vajda Károly rektor Simon háCáddik szavait idézte a Misnából, s hangsúlyozta: a világ fönnmaradásában a jótétemények, a jámbor cselekedetek útján történő megváltás (גמילות חסדים) legalább olyan fontos, mint a Tóra tanulmányozása, vagy épp az istentiszteleti liturgia. Mint mondta, a jótékonyságnak Maimonidész középkori zsidó bölcs hét lépcsőjét különítette el, a jámborság legmagasabb fokának éppen azt tartva, ha megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az elesett képes legyen önmagán segíteni, miközben már nem is érezzük azt, hogy adunk. Vajda Károly a szociális munkás képzésről elmondta, a ’90-es évek második felében, hitközségi igényre jött létre ugyan, de az egyetem józsefvárosi fekvésének köszönhetően az egyetem hamar a roma fölzárkóztatás egyik képzőintézményévé nőhette ki magát, aminek különösen szép velejárója, hogy a zsidó kisebbség egy más kultúrájú, más vallású kisebbségnek tud segítő jobbot nyújtani. Hozzátette: a hallgatók közül sokan már a jelentkezésük idején is karitatív munkát végeznek, mások pedig elesett sorból kerülnek be a képzésbe, azaz az OR-ZSE szociális képzése épp Maimonidész vonatkozó elvárását valósítja meg.

A hátrányos körülmények közül érkező, mások hátrányát fölszámolni törekvő hallgatóiról beszélt dr. Békési Ágnes szociológus, a Szociális Munka és Társadalomtudomány Tanszék docense is. Mint mondta, akadt olyan hallgatójuk is már, aki hajléktalan sorból küzdötte fel magát, tapasztalataiból pedig építkezett és így segített másokon. Azt tapasztalták, hogy a hallgatóknak szükségük van egyéni mentorálásra, s így sokkal jobb eredményeket tudnak elérni. „Mi is sokat tanulunk a diákoktól” – vallotta meg Békési Ágnes. Mint mondta, több mint 1200 gyakorlati órát töltenek terepen a felekezeti szociális munkás szak hallgatói. Emellett a képzés elején dokumentumfilmekkel mutatnak be élethelyzeteket, mert az hatásosabbnak bizonyul, mintha csak előadnának róluk.

Békési Ágnes (egyetemi docens, OR-ZSE) „A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben” c. konferencián, Gyulán, 2019. január 30-án (Fotó: Földi Bence / OR-ZSE)

Az OR-ZSE új vezető oktatója, dr. Darvas Ágnes (aki két évtizedig az ELTE szociális munkás képzésén fáradozott) bemutatta, milyen új képzési területek megnyitására fókuszál az egyetem. A társadalmi integráció kérdéskörével kapcsolatban megemlítette, hogy ösztönöznék a hátrányos helyzetű, cigány fiatalok egyetemi tanulmányait. Pozitív példaként a gilvánfai projektet említette: az ormánsági településre 2015 óta járnak az OR-ZSE hallgatói terepgyakorlatra, az idei tanévben pedig már megkezdte tanulmányait az egyetemen az első gilvánfai hallgató is. Őrá az egyetem különösen is büszke.

Az esemény kerekasztal-beszélgetéssel zárult, amelyen egyetemünket Darvas Ágnes képviselte. Felszólalásában egyebek között a gyermekvédelemben tapasztalható aggasztó számokról beszélt, mint mondta, a gyermekvédelmi törvény 1997-es bevezetése óta nőtt a gondozásba vett gyermekek száma (jelenleg több mint húszezer).

Czibere Károly (szociális vezetőképzésért felelős szaktanácsadó, KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet) és Darvas Ágnes (egyetemi docens, OR-ZSE) „A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben” c. konferencián, Gyulán, 2019. január 30-án (Fotó: Földi Bence / OR-ZSE)

A konferenciáról az MTI és a helyi média is tudósított. Előbbi Fülöp Attila, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár (EMMI) szavait emelte ki: az államtitkár ugyanis hangsúlyozta, hogy a kormány bővíti a GYED-ben részesülők körét, jövőre már a nevelőszülők is megkaphatják a támogatást.

A Gyula TV a Híradójában számolt be a konferenciáról:

Gyulai gyermekvédelmi konferencia | Gyula TV

Check out this video on Streamable using your phone, tablet or desktop.

A Békés megyei BEOL is írt a rendezvényről:

A gyermekvédelemről tartottak konferenciát Gyulán | BEOL

A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben címmel rendeztek konferenciát szerdán a II. Gyulai Felsőoktatás Napján, a fürdővárosi polgármesteri hivatal dísztermében. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskola és a helyi önkormányzat szervezésében életre hívott eseményen dr. Kozma Gábor, a felsőoktatási intézmény rektora köszöntötte a megjelenteket.

Ahogy a Gyulai Hírlap is:

A gyermekvédelmi képzés fontosságáról tanácskoztak a városházán

A meghívott előadókat és a megjelenteket Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora köszöntötte. Az intézményvezető megnyitóbeszédében kiemelte, január 31-ét Gyula város önkormányzata a főiskola kezdeményezésére nyilvánította a Gyulai Felsőoktatás Napjává. Első alkalommal ezt 2018-ban ünnepelték meg, amikor az egészségtudomány oktatásáról tartottak konferenciát.

Nyitókép: „A szociális munka egyházi tanítása – a gyermekvédelem a szociális képzésben” c. konferencia Gyulán, 2019. január 30-án (Fotó: Földi Bence / OR-ZSE)