Háberman Zoltán

Háberman Zoltán

PhD (2013)
tanszékvezető egyetemi docens, szakfelelős (felekezeti szociális munkás alapképzési szak)
Kutatási terület: szociális munka, trauma, zsidó vallástudomány, társadalometika
Tel: (36-1) 318-7049/111
E-mail: habermanz@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára