"FRANZ JOSEPH MÁLKÉNU"

Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója

 

„Franz Joseph málkénu”
Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója

tudományos konferencia az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport szervezésében

2016. október 27-én

Fővédnöke
Habsburg György
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2

 

Konferencia program

Glässer Norbert – Zima András: Megnyitó

Oláh János (OR-ZSE): I. Ferenc József és az Országos Rabbiképző Intézet (Landes-Rabbinerschule)

Marjanucz László (SZTE): Ferenc József uralkodásának mérlege

Vesztróczy Zsolt (OSZK): "A legelső magyar ember, a király" – Ferenc József alakja Mikszáth írásaiban

Hansági Ágnes: (KRE): "…akinek nem kell tolmács a trón és nemzet között…" – Jókai Ferenc József-portréi

Kelemen Zoltán (SZTE): Az Ulysses mint az Osztrák-Magyar Birodalom utolsó nagy művészeti produktuma – Ferenc József és Leopold Bloom koronázása

Kiss Endre (OR-ZSE): "A császár az egész világ" – Ferenc József Hermann Broch, Robert Musil és Joseph Roth életművében

Bányai Viktória (MTA TK KI, Judaisztikai Kutatócsoport): A császár megmenekülése – A Libényi-merénylet emlékezete kortárs héber versekben

Glässer Norbert (SZTE): "A zsidó gyász" – Ferenc József temetésének neológ izraelita szimbolikus politikai adaptációja

Peremiczky Szilvia (OR-ZSE): A bölcs király reprezentációja – Salamon és Ferenc József alakja Goldmark Sába királynője című operájában

 

2018.06.26BACK