Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata
 

MMXVI.

kitekintő   

Szerkesztő: Kiss Endre, 2016.

TARTALOM:

- Komáromi Sándor: Zsidó származású német írók a felbomló Osztrák-Galíciából

 

- Egyed Ilona: Ernst Krenek Jonny spielt auf című operája Magyarországon

 

 - Marsó Judit: Szól a kakas már

 

- Borsányi Schmidt Ferenc z'cl : Prágai irók és Belzi chászidok

 
- Vargáné Pók Katalin: Popper Biblia-elemzése
 
- Csutorka Orsolya: A Dreyfus-ügy karikatúra ábrázolása a francia és a magyar sajtóban
 

- Dombi Gábor: Miért nem sztárolnak egy német vezérőrnagyot a pesti zsidók?

 

- Szilágyi Erzsébet: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyes eseményei Bondy Hermann emlékezetében

 
- Szerb Antal: BUDAPESTI KALAUZ Marslakók számára

 

- Veres András: "Roll over Beethoven"(Gondolatok az elit- és a tömegkultúráról)
 

- Vámbéry Ármin: Rabszolgakereskedés és rabszolgaélet Közép-Ázsiában

 

- Antal Gábor: Egy köznapi élet bizonyos vonásai - Kiss Endre előszavával

 

- Farnadi-Jerusálmi Márk: André Hajdu (1932 – 2016)

 
- Pénzes Edit: Egy vita előzményei: zsidókérdés 1917-ben)
 
- Marsovszky Magdolna: Antiszemitizmus és nemzeti áldozati mítosz
 
- Max Nordau: Konvencionális hazugságok modern kultúréletünkben
 
- Berstein Béla: Jókai és a zsidók. Zsidó vonatkozások és zsidó alakok összes műveiből.
 
- Agnes Dadon: Bohoreta
 
- Rugási Gyula: Vénusz virrasztása
 
- Kiss Endre: Adorno – Auschwitz - költészet
 
- Kiss Endre: Antifasizmus és modernizáció a két világháború között
- Rugási Gyula: Apokaliptikus filozófia
- Gergely Anna: "Ami elmúlt, még nem a múlté"
- Sorozatszerkesztő Ábrahám Vera: Szegedi judaisztikai közlemények 1.
- Sorozatszerkesztő Ábrahám Vera: Szegedi judaisztikai közlemányek 2.
- Györffy László Mózes: Zsolt Béla és a népies írók háború utáni recipiálásának kommunista értelmezése
- Böröcz László: Waldsee 1944 - A holokauszt ábrázolásának egy lehetséges útja
- Farnadi Jerusalmi Márk: Bar Kochba egyik arámi nyelvű levelének fordítása és elemzése
- Schmelczer Herman Imre: Hozzászólás a Löw könyvtár sorsa című tanulmányhoz
- Rugási Gyula: Száműzött jelen
- Hidvégi Máté: Két holokauszt-jóslat 1917-ből
- Benedek István Gábor (BIG): Szerdahelyi István és a Germanus-titok
- Juhász Zita: AZ INTERPRETATIO JUDAICA KLASSZIKUS KORA
- Strausz Imre: Egy zsidó kórház 1944-ben