Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata
 


2.Tematikus szám: MMX Vol II. Nr. 1.


Scheiber emlékkonferencia

Szerkesztő: Schőner Alfréd


TARTALOM:
  

Im Memoriam

 

- Voigt Vilmos:  Huszonöt évről visszapillantás Scheiber Sándorra

A szerzőről

Absztrakt

 - Bollobás Enikő: IN MEMORIAM SCHEIBER SÁNDOR

A szerzőről

Absztrakt

- Schőner Alfréd: HUSZONÖT ÉVE HUNYT EL AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ INTÉZET IGAZGATÓJA

A szerzőről

Absztrakt

- Kerekes Béla: Scheiberiádák Kerekestől
A szerzőről

Absztrakt

- Róbert Péter: Emlékeim Scheiber Sándorról
A szerzőről

Absztrakt

- Shlomo Spitzer: Prof. Dr. Scheiber Sándor tiszteletére
A szerzőről

Absztrakt

- Dobos Károly: Teremtett vagy öröktől fogva létezik a világ?  RaMBaM nézetei a világ teremtéséről

A szerzőről

Absztrakt

-Fröhlich Ida: Teremtés Tóbit könyvében

Absztrakt

A szerzőről
-Fényes Balázs: Zsidó folklór és a rabbinikus hagyomány
A szerzőről

Absztrakt

-Gleszer Norbert - Zima András: Scheiber Sándor, a Löw-hagyaték gondozója
A szerzőről

Absztrakt

-Friedmann Sándor: Zsidóábrázolás Európa vizuális kultúrájában. Exkurzus: Két kép és a "homéc" szimbolikája.
A szerzőről

Absztrakt

- Mose Golan: Egy sírfelirat történelmi értelmezése
A szerzőről

Absztrakt

 

 


Hatása az utókorra

 

- Oláh János: Scheiber Sándor-Pfeiffer Izsák és a zsidó folklór
A szerzőről

Absztrakt

   
- Dávid Katalin: A szimbólumok szakralitásáról (Scheiber Sándor emlékére)
A szerzőről

Absztrakt

   
- Domán István: Egy veszélyes bibliográfia
A szerzőről

Absztrakt

   
- Uhrman Iván: Scheiber Sándor és az ún. kabar-zsidó elmélet
A szerzőről

Absztrakt

   
-
A szerzőről

Absztrakt

 


 

 - Barna Gábor: Adatok egy barátság történetéhez. Bálint Sándor és Scheiber Sándor egymáshoz írt levelei
A szerzőről

Absztrakt