Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata


4.Tematikus szám: MMXII Vol II. Nr. 1.


A család

Szerkesztő: Kiss Endre


TARTALOM:
  

 

- Schőner Alfréd:  Az újra sarjadzó zsidó élet a feszültségek forrásává is vált...
                               A zsidó család a XXI. század elején, Magyarországon

A szerzőről

 

 - Kiss Endre: Szélsőséges relativitás, parttalan komplexitás (Elméleti meggondolások a családról)

- Hrotkó Larissza: Családi viszonyok a talmudi régészetben,különös tekintettel a nők és a gyerekek családi státuszára

- Hábermann Zoltán: A középkori kehila és a család
- Marsó Judit: A család egykor és ma. - A születésszabályozás; etikai, gazdasági és társadalmi kérdései
- Szécsi József: Újszövetségi teológiai képzetek életforma-következményei

- Oláh János: Egy "angyal" egykor és ma - Az Engel család felemelkedése, nagysága és ...

- Kozma György: A Szerb Antal-féle hisztrológia játék

- Lichtmann Tamás: Apák és fiúk - Levél az apához
- Gergely Anna: Lovasberénytől a világhírnévig - A Feleki-család története
- Fenyves Katalin: A 19. század végének zsidó családjai Magyarországon
- Kárpáti Judit: A zajdi imamátus árvarendeletének hatása a jemeni zsidók családszerkezetére
   
- Róbert Péter: Zsidó házasságok létrejöttének vizsgálata történelmi és szociális szempontból
 
- Ábrahám Vera: Közösségi emlékezet gyászesemény kapcsán az írott textusok tükrében
 
- Radnóti Zoltán: Az európai zsidók és a kísértés
 
- Zima András: "A zsidóságért és a zsidó gyermekekért"
 
- Komoly Judit: A család