Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata
 


6.Tematikus szám: MMXII Vol IV. Nr. 1.


Igaz emberek
 

Szerkesztő: Kiss Endre

TARTALOM:

 

- Schőner Alfréd:  Adalékok a "Harminchat igaz ember" legendájának motívumtörténetéhez

A szerzőről

Absztrakt

 - Komoly Judit: A segítő ember

A szerzőről

Absztrakt

- Kiss Endre: A világ pillérei - az etika pillérei

A szerzőről

Absztrakt

- Hrotkó Larissza: Rothschild hegedűje. Csehov azonos című elbeszélése alapján

A szerzőről

Absztrakt

- Borsányi Schmidt Ferenc: MÉLTATLANUL ELFELEDVE…VÁMBÉRY ÁRMIN /1832-1913/ ÉS GOLDZIHER IGNÁC /1850-1921/

Absztrakt

- Dénes Iván Zoltán: Egy az igazak közül kettős tükörben

A szerzőről

Absztrakt

- Szécsi József: Akit nem avattak Boldoggá - Bernovits Vilma hitoktató

A szerzőről

Absztrakt

- Róbert Péter: Reviczky Imre helytállása

A szerzőről

Absztrakt

- Rugási Gyula: "Túl az emlékezeten" /Emmanuel Levinas és a zsidó hagyomány/
A szerzőről
- Rugási Gyula: Berlin, 1913 ősz. /Egy Rosenzweig levél margójára/
A szerzőről

Absztrakt