Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata
 

9.Tematikus szám: MMXIV Vol I. Nr. 1.

Önmentés, emlékmécses, dialógus
A modern zsidó identitás tudásszociológiájához 

Szerkesztő: Kiss Endre, 2014. október


TARTALOM:
 

 

- Ábrahám Vera: Lőw Lipót lapja a Szegedi Chevra Kadisa Aranykönyvében. Löw Lipót születésének 200. évfordulójára.

 - Böhm Karolina: Másodgenerációs reflexiók a holokauszt reprezentációjáról

- Gabel, Joseph: La philosophie hongroise de la fausse conscience

- Golan, Mose: A magyarországi cionista szervezetek zsidó menekülteket segítő tevékenysége Magyarország német megszállása előtt
- Hrotkó Larissza: PIRKÉ IMAHOT. Kézimunka a feminizmus és a vallás szolgálatában

- Kiss, Endre: Die unentdeckte Welt der Seele der Masse (n). Hermann Brochs unentdeckte Massenpsychologie

- Róbert Péter: 1938-1944. Hat év a magyar zsidóság történetéből. Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján

- Staller Tamás: Bevezetés az izraeli filozófiába

- Szécsi József: A keresztény-zsidó párbeszédről a rendszerváltás utáni Magyarországon

- Tarr, Zoltán - Marcus, T. Judit(New York): Georg Lukács zur Judenfrage

- Ternyik, I. Stephen: Humanistic Science of Jewry. Judaism as Humanistic Science

- Komáromi Sándor: Reprezentáns kortársak problematikus múlttal a háború utáni Nyugat-Németországban: Wirsching, Andreas

- Golan, Mose: Ávigdor Hámméiri kettős identitása
- Komáromi Sándor: Etno-irodalom': a "keleti zsidó" legitimitása Joseph Roth műveiben
- Hrotkó Larissza: Vladimír Zeev Jabotinsky: „Öten” – a radikális fordulat
- Répás Annamária: A zsidók emancipációja
- Borsányi Schmidt Ferenc z'cl: A ZSIDÓ „LÉNYEGLÁTÁS”(BELÁTÁS)-MEDITÁCIÓ
- Sándor György: Harapófogóban
- Juhász Gábor: Hatvany Lajos
- Kiss Endre: A posztmarxista társadalomtudomány és a történeti folyamat