Oláh János:
Bevezető

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) a 2013-as évet, egykori igazgató-rektora tiszteletére „Scheiber-emlékév”-nek nevezte el, hiszen 100 évvel azelőtt, 1913-ban született Scheiber Sándor z.l[1].

Dr. Dr. h. c. Scheiber Sándor főrabbi; a nyelvtudományok doktora; az Országos Rabbiképző Intézet társ- majd igazgatója és évtizedeken át tanára; a Magyar Örökség-díj kitüntetettje (1997); a debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktora; a jeruzsálemi Hebrew University, a szegedi József Attila Tudományegyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára; a cincinnati Hebrew Union College, a baltimorei Hebrew College és a new yorki Jewish Theological Seminary díszdoktora; az American Academy for Jewish Research és a Council of the World Union of Jewish Studies tagja; a Jewish Historical Society of England és az American Academy for Jewish Research levelező tagja; az izraeli Mekicé Nirdámin tiszteletbeli tagja; a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének tulajdonosa; a hebraisztika, judaisztika, orientalisztika, nyelvészet, klasszika-filológia, textológia, irodalomtörténet, irodalomtudomány, bibliográfia, néprajz, tárgytörténet, könyvtörténet, illuminált kézirattörténet, művészettörténet, ikonográfia, történelem, művelődéstörténet, epigráfia és a régészet tudományának világszerte ismert és elismert művelője; a magyar-zsidó kultúra mindenese, „emblémája”, jelképe, a magyar kultúra és a zsidó tradíció elválaszthatatlanságának bebizonyítója.

Több mint ezerhétszáz publikáció, közöttük negyvennégy könyv írója, tudomány-, kultúra és társadalomszervező nagyság. Budapesten, a józsefvárosi Kun utca 12. számú ház III. emeletének 27. számú lakásában született 1913. július 9-én, és ugyanitt halt meg 1985. március 3-án. A közismert és nagy példányszámú, külföldön megjelent napilapok (pl.: The New York Timestól, Frankfurter Allgemeine Zeitung) nekrológjaiban írták, hogy Scheiber Sándor eredményei nélkül nem tárgyalható egy egyetemes középkori zsidó művelődéstörténet. Nekünk, az OR-ZSE oktatóinak ő mégis a magyar kultúra és művelődés polihisztora, valamint a magyarországi neológ rabbiképzés életben tartója, rabbigenerációk felnevelője, tanítómestere és „atyja”. Mindezen okokból következően - születése centenáriumának évében (2013) - az OR-ZSE kötelességének érezte, hogy méltó módon emlékezzen meg Scheiber Sándorról, és a 2013. évet „Scheiber-emlékév”-nek nyilvánította. Az OR-ZSE illetve oktatói az alábbi programokban, eseményekben való tevékeny közreműködéssel emlékeztek meg egykori szeretett és tisztelt tanárukról, professzorukról, igazgató-rektorukról, e tisztelgő „100 éve született Scheiber Sándor. Emlékkötet” kiadásán kívül:

2013. március 07/csütörtök – 11.00:

Scheiber Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából Scheiber Sándorról nevezték el a Bérkocsis utcának a Palotanegyedre eső szakaszát, így az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem új címe: Scheiber Sándor utca 2. Az új utcatáblát dr. Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke; Dr. Schöner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora; valamint dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára leplezte le Józsefváros polgármesterével, dr. Kocsis Mátéval együtt.

 2013. március:

Második kiadásban megjelent: Kertész Péter: A könyvek hídja. Emlékfüzér Scheiber Sándorról (Wesley Kiadó, Budapest - ISBN 978-615-5048-21-0) című kötete. Az OR-ZSE volt és jelenlegi tanárai közül írtak e kötetbe: Schweitzer József, Domán István, Raj Tamás, Schőner Alfréd, Kármán György, Szécsi József, Beer Iván, Gábor György, Ungvári Tamás és Szita Szabolcs.

 2013. május 21/kedd – 17.00:

Együttműködve a Magyar Zsidó Múzeummal és a MAZSIHISZ-szel, a Magyar Zsidó Múzeum épületében, Dr. Schöner Alfréd, az OR-ZSE rektora és Benedek István Gábor író köszöntői után megnyílt Villányi András fotóművész „Scheiber Sándor kora és köre” című fotókiállítása (szeptember 8-ig volt a kiállítás megtekinthető);

 2013. június 23/vasárnap – 16.00:

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) felolvasó ülését rendezett a Magyar Tudományos Akadémián (Budapest V. ker., Széchenyi István tér 9.) Az akadémiai ülést Dr. Schöner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbbiképző-Zsidó Egyetem rektora nyitotta meg. A felolvasó ülés előadói és az előadások címe:

Dr. Schweitzer József - nyugalmazott országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet (az OR-ZSE jogelőde) igazgató-rektora, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa: Scheiber Sándor és a zsinagógai szószék;

Dr. Shlomo Spitzer - Bar Ilán Egyetem/Izrael, az OR-ZSE professor emeritusa, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa: Scheiber Sándor és a geniza kutatás;

Dr. Komoróczy Géza – ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztika Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, professor emeritus, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa: Scheiber Sándor magyar és magyar-zsidó történelme;

Dr. Hidvégi Máté, az OR-ZSE címzetes egyetemi tanára, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa: Scheiber Sándor munkássága a Scheiber-bibliográfia szerint.

(Az előadások szerkesztett szövegei e kötetben olvashatók.)

2013. október 15-16/kedd-szerda:

Scheiber Sándor munkásságának tiszteletére az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, a MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoportja és a Szegedi Zsidó Hitközség október 15-én könyvbemutatót és koncertet tartott, majd 16-án tudományos tanácskozást szervezett az SZTE bölcsészkarán. Scheiber Sándornak a magyarországi zsidó tudománytörténetben elfoglalt helyéről Dr. Glässer Norbert (OR-ZSE doktoráltja és volt hallgatója) és Dr. Zima András (OR-ZSE Történelem és Vallásbölcselet Tanszék egyetemi adjunktusa) tartott előadást, adott áttekintést; míg Markovics Zsolt szegedi főrabbi (Országos Rabbiképző Intézet - az OR-ZSE jogelőde - volt hallgatója) emlékezett meg Scheiber Sándor életútjáról.

 2013. november 20/szerda – 10.00:

A „Magyar Tudomány Ünnepe – 2013” rendezvénysorozata keretében az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Magyar Hebraisztikai Társaság (MHT) „Scheiber Sándor, a mi tanítómesterünk” címmel konferenciát rendezett az egyetem Scheiber Sándor utcai épületében.

A konferencia programja a következő volt:

Elnöki megnyitó beszédek: Dr. Schöner Alfréd, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora és Dr. Zsengellér József, a Magyar Hebraisztikai Társaság elnöke.

Előadások:

Dr. Bollobás Enikő, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, irodalomtörténész, műfordító, az MTA doktora: Scheiber Sándor tanítása az örömről - Gondolatok egy kiadatlan írása kapcsán;

Dr. Voigt Vilmos, az ELTE BTK Néprajzi Intézet Folklore Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, professor emeritus, az MTA doktora, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa: Scheiber Sándor és a tárgytörténet;

Dr. Domán István főrabbi, az OR-ZSE professor emeritusa és díszdoktora, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa: Scheiber, a politikus;

Balogh István, az OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolájának hallgatója, az OR-ZSE végzettje, a Scheiber Sándorról elnevezett iskola héber és judaisztikatanára és Dr. Bányai Viktória, a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály Judaisztikai munkacsoportjának tudományos főmunkatársa: Magyarországi zsidó feliratok - Scheiber szellemében 1686 után;

Dr. Lichtmann Tamás, az OR-ZSE Zsidó Művelődéstörténet Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa (2014): Scheiber Sándor és az irodalom;

Dr. Fröhlich Ida, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszika-filológiai és Orientalisztikai Intézet Hebraisztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora, Scheiber Sándor-díjas: Agáda.

Moderátor:

Dr. Oláh János, az OR-ZSE Szentírás és Talmudtudományi Tanszék egyetemi docense, általános rektorhelyettes.

(Az előadások szerkesztett szövegei e kötetben olvashatók.)

A konferenciához kapcsolódóan Villányi András fotóművész Scheiber Sándorról készített fényképei és Szécsi Dávid festménye volt megtekinthető. A konferencia előadásai előtt Győrffy Gergely hegedűművész-zeneszerző, ki a Salomon Sulzer Zsidó Gyermekkórus egyik alapítója, Paul Ben-Haim: Románc című művét játszotta el.

 2013. november 20/szerda – 15.30:

A „Magyar Tudomány Ünnepe – 2013” rendezvénysorozata keretében az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Magyar Hebraisztikai Társaság (MHT) „Scheiber Sándor, a mi tanítómesterünk” címmel kerekasztal-beszélgetést rendezett az egyetem Scheiber Sándor utcai épületében.

Beszélgetők:

Beer Iván z.l.[2], az OR-ZSE főiskolai docense – Scheiber „tanítvány”;

Breuer Péter, újságíró – Scheiber „tanítvány”;

Benedek István Gábor, író, főszerkesztő, újságíró – Scheiber „tanítvány”;

Kardos Péter, főrabbi, főszerkesztő, újságíró – Scheiber „tanítvány”;

Dr. Komoróczy Géza, ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztika Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, professor emeritus, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa;

Dr. Schöner Alfréd, főrabbi, az OR-ZSE rektora – Scheiber „tanítvány”;

Dr. Raj Ferenc, emeritus rabbi (Berkeley, California) – Scheiber „tanítvány”;

dr. Szécsi József, teológus, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa – Scheiber „tanítvány”.

A kerekasztal-beszélgetés moderátora:

Dr. Koltai Kornélia, a Magyar Hebraisztikai Társaság titkára, az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztika Tanszékének adjunktusa.

 2013. november 24/vasárnap – 10.00:

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem az ország óvodásainak; az elemi iskolákban, középiskolákban és felsőoktatási intézményben tanulók számára tanulmányi versenyt hirdetett Scheiber Sándornak, az Országos Rabbiképző Intézet egykori igazgatójának emlékére. Az eredményhirdetés és a szimpózium 2013. november 24-én 10 órakor kezdődött az egyetem Scheiber Sándor utcai épületében.

 2013. november 24/vasárnap - 16.30 óra:

"Scheiber Sándor és a Goldmark-kórus" címmel hangversenyt rendezett az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem az egyetem Scheiber Sándor utcai épületében. Az előadáson főképpen azok a művek hangzottak fel, melyeknek zenei anyaga Scheiber Sándor kutatásaihoz köthetők, illetve az ő irányításával kerültek a Goldmark-kórus repertoárjába. Szólisták voltak:

Tóth Emil, az OR-ZSE zsinagógájának főkántora;

Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, az OR-ZSE oktatója;

Biczó Tamás, a Hegedűs Gyula utcai körzet kántora, az OR-ZSE volt hallgatója;

Cser Erzsébet, az OR-ZSE volt hallgatója és Kéval Zsuzsa.

Vezényelt: Ádám Mária, Goldmark-kórus vezetője, az OR-ZSE oktatója.

 2013. november 26/kedd - 14.00 óra:

A "PAPÍRHÍD az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára" (Logos Kiadó, Budapest - ISBN 2147483647) című tanulmánykötetet könyvbemutatója. Az OR-ZSE volt és jelenlegi tanárai közül írtak e kötetbe: Hidvégi Máté, Babits Antal, Schweitzer József, Darvas István, Schőner Alfréd, Bíró Tamás, Vajda Károly, Oláh János, Glesszer Norbert, Uhrman Iván.

A könyvet bemutatták:

Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora;

Dr. Peremiczky Szilvia, a Magyar Zsidó Múzeum igazgatója, az OR-ZSE ajunktusa;

Dr. Hidvégi Máté, az OR-ZSE címzetes egyetemi tanára, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa;

Babits Antal, a könyv szerkesztője, könyvkiadó, az OR-ZSE volt hallgatója, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa.

Közreműködött:

Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, az OR-ZSE oktatója.

 2013. december 08/vasárnap – 18.00:

A Budai Micve Klubban (Budapest, Frankel L. u. 49) a "PAPÍRHÍD az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára" (Logos Kiadó, Budapest - ISBN 2147483647) című tanulmánykötetet könyvbemutatója és kerekasztal-beszélgetés.

Résztvevők voltak:

dr. Scheiber Mária, Scheiber Sándor lánya;

Dr. Hidvégi Máté, az OR-ZSE címzetes egyetemi tanára, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa;

Babits Antal, a könyv szerkesztője, könyvkiadó, az OR-ZSE volt hallgatója, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa.

 2013. december 11/szerda – 18.00:

Az Élet Menete Klubban (Budapest, Ipoly utca 3) a "PAPÍRHÍD az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára" (Logos Kiadó, Budapest - ISBN 2147483647) című tanulmánykötetet könyvbemutatója. A könyvet bemutatta: Babits Antal, a könyv szerkesztője, könyvkiadó, az OR-ZSE volt hallgatója, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa.

 2013. december 18/szerda – 18.00:

A Bálint Házban (Budapest, Révay u. 16) a "PAPÍRHÍD az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára" (Logos Kiadó, Budapest - ISBN 2147483647) című tanulmánykötetet könyvbemutatója és kerekasztal-beszélgetés.

Résztvevők voltak:

Dr. Schweitzer József - nyugalmazott országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet (az OR-ZSE jogelőde) igazgató-rektora, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa;

Dr. Hidvégi Máté, az OR-ZSE címzetes egyetemi tanára, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa;

Breuer Péter, újságíró, az OR-ZSE volt hallgatója, Scheiber „tanítvány”;

Babits Antal, a könyv szerkesztője, könyvkiadó, az OR-ZSE volt hallgatója, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa.

Közreműködött:

Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, az OR-ZSE oktatója.

 2013. december:

Megjelent az "Alexander Scheiber and the bibliography of his writings. Scheiber Sándor és irodalmi munkásságának bibliográfiája" (ISBN 978 963 88644 8 2) című kötet az OR-ZSE kiadásában. Az angol és magyar nyelvű könyvet Dr. Hidvégi Máté, az OR-ZSE Scheiber Sándor-díjjal kitűntetett címzetes egyetemi tanára szerkesztette. A kötet a bevezető tanulmányok után tartalmazza Scheiber Sándor 1933-2005 között nyomtatásban megjelent összes publikációjának bibliográfiai leírását (Barabás Györgyi és Dr. Dán Róbert összeállításában), amelyet név- és tárgymutató, valamint héber nyelvű index egészít ki. A kötethez Dr. Schöner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora írt előszót.

 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) 2013. évi pályázatán az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) a MP2013-Á/4-011 nyilvántartási számú pályázatával támogatást nyert a „100 éve született Scheiber Sándor. Emlékkötet” kiadására.

A kötetben az OR-ZSE által 2013. június 23-án, a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett felolvasó ülésen; valamint a november 20-án, az Egyetemen, az OR-ZSE és a Magyar Hebraisztikai Társaság által közösen rendezett „Scheiber Sándor, a mi tanítómesterünk” konferencián elhangzott előadások szövegeit adjuk könyv formájában is a tisztelt olvasók kezébe, tisztelegve a száz éve született igazgatónk-rektorunk emléke előtt.

Budapest, 2014. április 18.

 Oláh János
az OR-ZSE általános rektorhelyettese


[1] z.l. = zichrono livráhá (emléke legyen áldott).

[2] Beer Iván kollégánk 2014. áprilisában elhunyt.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz