Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Hallgatói Önkormányzat (OR-ZSE EHÖK)

Elérhetőségek

ehok@or-zse.hu

Puporka Melánia Rebeka
ügyvivő elnök
puporkar@or-zse.hu
Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban

Molnár Sára Topáz 
Rendezvényszervezési és kulturális elnökhelyettes
molnars@or-zse.hu
Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban

Dunai Nikolett
Szociális és tanulmányi elnökhelyettes
dunain@or-zse.hu
Ügyfélfogadás előre egyeztettet időpontban

Homoki-Nagy Fanni
titkár
homoki-nagyf@or-zse.hu
Ügyfélfogadás előre egyeztettet időpontban


Salom Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Mi mind, a Rabbiképzőn tanulók vagyunk „az EHÖK”, mert minden egyes hallgató tagja Hallgatói Önkormányzatunknak. A mindennapi mű­kö­dés­ben azon­ban Hallgatói Önkormányzat alatt a közülünk megválasztott képviselő-testületet és annak vezetőségét értjük.

A HÖK elsődleges rendeltetését tekintve:

  • információs iroda,
  • hallgatói érdekeket képviselő és tanácsadó szervezet,
  • kommunikációs csatorna.

A HÖK foglalkozik:

  • hallgatók ösztöndíjával;
  • szociális és tanulmányi juttatások, pályázatok adminisztrációjával;
  • a hallgatók és az intézmény tanárai, tanszékei közötti kapcsolattartással;
  • egyetemi polgárokat érintő hírekről, eseményekről, aktualitásokról való tájékoztatással;
  • a hallgatók képviseletével a Szenátus ülésein.

Az EHÖK mindemellett Facebook oldalt üzemeltet, valamint gondozza és felügyeli az erre kijelölt egyetemi hirdetőfelületeket. Lehetőség szerint felsőoktatással kapcsolatos fórumokon, konferenciákon (pl.: HÖOK) és zsidó kulturális, közéleti eseményeken (Élet Menete, JudaFest) képviseli az egyetem hallgatóit, programokat és rendezvényeket szervez (Lag BaOmer, Channuka).

Szervezetünk támogatja a hallgatókat ügyeik elintézésében, felmerülő észrevételeik vagy esetleges panaszaik közvetítésében.

Tevékenységünkkel igyekszünk biztosítani az OR-ZSE-n tanulóknak, hogy a több mint 140 éves intézmény patinás falai között eltöltött egye­te­mi éveik sikeresen, problémamentesen, ugyanakkor kellemesen és élménydúsan teljenek.

OR-ZSE EHÖK

Kövesd az EHÖK-öt a Facebookon!

KATTINTS IDE!