Hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon

Az OR-ZSE hallgatói szépen szerepeltek a 35. OTDK Humán Tudományi, valamint Társadalomtudományi Szekciójában, amelyeket 2021. április 14-e és 16-a között tartottak meg online, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, illetve a Budapesti Metropolitan Egyetem szervezésében.

 

A Humán Tudományi Szekcióban szerdán Jámbor Andrea mutatta be Zsidó identitásminták Lesznai Anna regényében az asszimiláció tükrében című dolgozatát (20. századi magyar irodalom II. tagozat). Témavezetője Peremiczky Szilvia (Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék) volt. Másnap Harsányi Lajos előadása következett, Tardosi vörös mészkő síremlékek tipológiája a karcagi temetőkben címmel (Néprajz I. Folklór tagozat). Őt Balogh István (Judaisztikai Tanszék) készítette fel.

 

A Társadalomtudományi Szekcióban Suhajda Attila szerepelt Öröklött előítéletek – sztereotípiák és hozzájuk kapcsolódó attitűdök családon belüli átadása című munkájával (Szociológia 1. tagozat). Ő Vörös Kata (Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék) segítségével végezte kutatásait.

 

Mindannyian az egyházi/felekezeti közösségszervező BA szak másodéves hallgatói. Mindhárman szépen helytálltak tagozataik rendkívül erős mezőnyében, ahol irodalmár, néprajzos, ill. szociológus alap- és mesterszakos hallgatókkal kellett megméretőzniük. Szívből gratulálunk nekik!

 

A következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2023 tavaszán kerül sor. Azonban a diákköri kutatómunka ideális esetben folyamatosan zajlik, nem kizárólag az OTDK-t megelőző fél évben. A hallgatóknak még az abszolutóriumuk megszerzése előtt jogosultságot kell szerezniük ahhoz, hogy a következő OTDK-n elindulhassanak, és ezért intézményi fordulókat évente is szervezhet egy diákkör. Az OR-ZSE tudományos diákkör oldalán mind az érdeklődő hallgatók, mind potenciális témavezetőik megfelelő információhoz juthatnak.