Barát Tamás *
Bizalom a virtuális valóságban,  a 100 éves Tel Aviv példáján keresztül,
avagy új fogalom az "e-pr

A "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt", című, a Magyar Tudomány Ünnepe előadássorozatban 2009.november 24-én elhangzott előadás rövid tartalma.

A bizalom kiépítése és fenntartása - a bizalom érdekében kifejtett kommunikáció  megszervezése - különösen akkor nehéz, ha azt bármilyen krízis helyzetben, egy állandósult válság állapotában kell megteremteni. Erre kiváló példa a Közel-keleti válság, Izrael állam és egy város, Tel Aviv helyzete.

A modern korban lehet akár hagyományos módszerekkel, de lehet korszerű eszközökkel is fellépni a kríziskommunikáció, a bizalomépítés terén.

A tizenkilencedik század végén, a huszadik század elején létrejött egy új szemlélet, gondolkodásmód, egy új foglalkozás. Ennek a neve public relations.

A huszonegyedik század elején ennek a gondolkodásmódnak és tevékenységnek a fejlődése forradalmi módon felgyorsult az Internet megjelenésével és elterjedésével.

Az Internet adta új lehetőség megteremtette az e-businees-t, az e-commerce-t és ennek mintájára kialakult egy új fogalom, ez az "e-pr".

A CERP, az Európai Public Relations Konföderáció kidolgozott egy egész Európára érvényes ajánlást, amely megfogalmazza a public relations és az Internet kapcsolatát, az e-pr alkalmazásának ajánlott módjait.

A Bizalom a virtuális világban c. előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen korszerű eszközökkel építhető fel és tartható fenn a bizalom? A bizalom egy olyan állapot, ahol a szereplők - személyek, társadalmi csoportok és tagjaik - önként, többnyire feltételek nélkül kerülnek egymástól függő helyzetbe. A virtuális valóság, a valódi világnak az informatika, a számítógépek által történő leképezése, generálása, megjelenítése.

Az előadás hozzájárul annak megértéséhez, hogy a bizalom megteremtésének egyik leghatékonyabb eszköze, módszere egyaránt a valós és a virtuális világban a public relations, amely a szervezetek kommunikációjának a tudatos megszervezése. A public relations feladata elérni a közös megértést, létrehozni a kölcsönösen előnyös kapcsolatokat a szervezet és a közvéleménye, környezete között, a kétirányú kommunikáció útján.

A virtuális világban az e-pr működik. Az e-pr a kommunikáció mindazon formáit magában foglalja, ahol a kommunikációban résztvevők elektronikus úton, interaktívan kommunikálnak egymással, akár a szervezeten kívüli, akár a szervezeten belüli környezetükkel teszik ezt, az Internet, vagy az Intranet segítségével.

Csak akkor nevezhetjük az Internetet e-pr eszköznek, ha egyidejűleg felel meg az alapvető három kritériumnak.

Az "e-pr" által közvetített, hírértékűvé formált üzenet
1. a közvélemény számára tájékoztatást nyújt,
2. a közvéleménnyel megérteti az üzenet tartalmát és célját,
3. a szervezet és a közvélemény, illetve a közvélemény és
a szervezet közötti magatartás koordinálására szolgál.

Az előadásban néhány konkrét példa bizonyítja, hogy hogyan használható fel az EPR -  a WEB-PR, a NET-PR és az ONLINE-PR - a bizalom felépítésére és fenntartására az állandósult Közel-keleti válság körülményei között? A példa: Tel Aviv és a várossal kapcsolatos virtuális kommunikáció.

Néhány jellemző példa, a WEB-PR legismertebb formái az interneten megjelenő interaktív honlapok, valamint a blogok. Különösen az utóbbiak jellemzőek, hiszen ezek felelnek meg leginkább az epr mindhárom kritériumának. A blogok esetében mindhárom említett kritérium egy időben valósul meg, a közölni kívánt üzenet szöveges formában, illetve fotók és videó segítségével fogalmazódnak hírértékűvé, tájékoztatnak, megértetnek és interaktívak. A legfejlettebb formája, a televíziózás jövője: az on command TV

Néhány jellemző oldal:

http://www.goisrael.com/vt/tour.aspx?map_id=3 , vagy a 100 éves Tel Aviv honlap, a http://www.tlv100.co.il/EN/Pages/EngHome.aspx

Jellemző tel avivi példa az Israel Today - Daily Life in Tel Aviv

 http://www.blogcatalog.com/blog/israel-today-daily-life-in-tel-aviv

A web-pr egyik kiváló példája a virtuális városnézés. Ilyen a http://www.3disrael.com/telaviv/dizengoff_square_tel_aviv.cfm oldal is.

Az e-pr egy másik fontos területe a NET-PR. Ennek jellemző példája a social network. Az egymáshoz tudatosan kapcsolódó szereplők egyének és szervezetek tudatos és szándékos kapcsolata. A hálózat a laza barátságtól, az összetartozás élményétől, a szoros üzleti kapcsolatok építéséig terjedhet.

A social network jó tel avivi példája a http://www.telalivit.com

A social network legújabb területe a social media. A társadalmi kapcsolatok, hálózat és médiára jellemző példák, Tel Aviv vonatkozásában található a Facebook-on, valamint ilyenek a Twitter megjelenések is (pl. http://twitter.com/tlv100 ), illetve a YouTube-on található filmek, filmrészletek a 100 éves tel avivi ünnepségekkel kapcsolatosan.

Például: http://www.youtube.com/watch?v=bpr0GqY5m6s
http://www.youtube.com/watch?v=ZAzOeS3qd1M

Az izraeli turizmus az utóbbi években komoly fejlődésnek indult, ami a beutazó turisták számát illeti. Az izraeli Statisztikai Hivatal jelentése szerint 2002-höz képest (a jelen évtized mélypontja) 2008-ra a beutazó turisták száma megháromszorozódott.

Az előadás nem állítja, nem állíthatja, hogy a virtuális világ eszközei, módszerei megjelenésének köszönhető a turisták számának ilyen szép számú növekedése.
Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy az e-pr megjelenése és elterjedése hozzájárult az Izrael iránti bizalom megteremtéséhez és fenntartásához, ily módon közvetve szerepe van a beutazó turisták számának növekedésében.

S, a történetnek még nincsen vége.

A "Bizalom a virtuális valóságban, a 100 éves Tel Aviv példáján keresztül" c. előadás diasora letölthető a CCO MAGAZIN, a Kommunikációs Szakemberek hírportáljáról:
www.cco.hu/edu/orzse/orzse.htm , www.cco.hu/edu/orzse/ppt/epr_orzse.ppt


* Barát Tamás Főiskolai tanár (AVF), a Magyar Public Relations Szövetség Örökös tagja, a CCO Magazin, a Kommunikációs Szakemberek Hírportálja és a Magyar Zsidók Világszövetsége hírportálja főszerkesztője, az Európai Public Relations Konföderáció leköszönt Alelnöke, az Európai EPR Ajánlás szerzője