Sommer László:
Tel-Avivi Iskolák

A "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt", című, a Magyar Tudomány Ünnepe előadássorozatban 2009.november 24-én elhangzott előadás rövid tartalma.

Tradicionálisan az írott tanok alapján egyik legjelentősebb feladata egy zsidó embernek tanulni és tanítani. Az „És beszéld el fiadnak” gondolat adta szülői és pedagógusi kötelességet emeli ki, hogy a vallás a tan továbbadása, továbbvivése alapvető. A peszach Hagadában szereplő négy féle fiú – a szülő, és a tanító, a tanár egyik első módszertani útmutatója. (Haham, Tam, Rasa, és aki még kérdezni se tud).

Mai gondolatokra ezt átírva Izrael jövőjét többek között oktatási rendszere határozhatja meg – azaz az agy, egy hatalom. Izrael és azon belül 100 éves Tel-Aviv - Yaffo nemzedékek nyomdokaiba lépve alap, közép és felső oktatási intézményeivel tanúsítja ezt.

Az állami oktatási rendszer a mai mamlachti (állami) és mamlachti dati (vallásos állami) a polgári világi értékek, a zsidó kulturális örökség, a magas szintű technológiai a megfigyelő és elemzőkészség, valamint a széles alapokon nyugvó tudás terjesztésén munkálkodik.

Az állami tantervek ellenére az iskolák között jelentős az eltérés. A mindenkori oktatási Minisztériumi feladata klasszikus és modern pedagógiai gyakorlat segítségével, a nemek közötti egyenlőség, a széleskörű humanitárius tantervek mellett a tudományos és technikai nevelés kialakítása és elterjesztése, melynek érdekében a tehetséges törekvő pedagógusok és az időnként nagy osztálylétszámok hosszú és rövid lejáratú célokat határoznak meg.

Egyik legsürgetőbb kihívás az oktatási esélyegyenlőség minden gyermek számára, mert aggasztó ellentétek jellemzik a társadalmat így az oktatást is. (Területi különbségek, családi megosztottság).

A továbbiakban az izraeli oktatás története, az iskola típusa, az iskola légköre, az átadandó értékekre, az iskolai struktúrára, a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az óvodai, az általános és középiskolás oktatásra tér ki az előadás.

Tel-Aviv egyik fontos iskolájában szerzett személyi tapasztalatok feltárása és a látogatott intézményben folyó oktató-nevelő munka is helyet kapott az előadásban a látogatott judaisztika, arab nyelv, kémia, biológia-természetismeret órák elemzése kapcsán, kiterjesztve az iskolai ünnepekre és a szülői értekezletekre is.

A jövő tervei Ron Huldai minisztériumi referenduma alapján (2008) a következőkben körvonalazhatók:
1. Valódi esélyegyenlőség teremtése
2. Növekvő tanulói létszám figyelembevétele
3. A természettudományos oktatás kiemelt kezelése
4. Hazaszeretetre való nevelés fontossága
5. Kellemes, biztonságos iskolai környezet biztosítása

Szó esett olyan statisztikai adatokról, melyek a Tel-Avivi oktatást minősítik.
A Tel-Aviv – Yaffo-i önkormányzat számos olyan projektet gondoz, mely a tanulási nehézségekkel küzdő rászoruló gyermekeket illetve az ő tanítási, tanulási folyamatait támogatja.

- Yaffo dél részén egy 4300 tanulóra kiterjedő 21 általános iskolát érintő „Tápanyagösszetétel optimalizálása” című projekt folyik, melynek belső kiterjesztése folyik Bialik, Rógozin, Ironi Khan további 1100 tanulójára vonatkozik.

- 86 helyen könnyítették meg az étkezési lehetőségeket, számos helyen meleg étkeztetéssel, emiatt a tanulási idő megnyúlhat.

- Léteznek tervek a fiatalság klubokban történő támogatására, ifjúsági klubok, családi klubok és egész speciális veszélyeztetettséget elhárító központok létrehozására.

- Bevezették a Hínweim programot a környezeti nevelésre

- Közösségfejlesztő programokat vezettek be (Neve Golan, Yaffo D, és Dan kerületekben)

- Zenei közösségformáló központot hoztak létre a városi ifjúsági konzervatóriumban (Neve Eliezer)

Néhány statisztikai adat a minőségről
- A Tel-Aviv – Yaffoban tanulni kezdők 1999-ben 59%-ban, 2007-ben 75% végezték el iskoláikat, és befejezték alaptanulmányaikat.
- 2006-ban a városi iskolások 78%-ka volt jogosult központi érettségi vizsgát tenni, ennek 66%-a Tel-Aviv – Yaffo-i az országos átlag ez évben 56%.