Intézkedési terv készült az OR-ZSE-n a járvány kezelésére vonatkozóan

Részletes intézkedési tervet készített az OR-ZSE, amelyben egyebek között szabályozták azt, hogy ki léphet az intézménybe, milyen higiéniai szabályokat kell ott betartani és mi a teendő, ha az egyetem egyik munkatársa pozitív tesztet produkál.


Az Országgyűlés által a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről november 10-én elfogadott törvény nyomán az OR-ZSE elkészítette a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervét. Emellett folyamatosan kapcsolatot tart a megfelelő szervezetekkel és az intézményfenntartóval. Továbbá az ágazatilag illetékes minisztérium ajánlásainak és a jogszabályi módosítások figyelembevételével aktualizálja eljárásrendjét, amelynek  követése, betartása és betartatása minden egyetemi polgár számára kötelező.  A vonatkozó, korábban e tárgykörben kiadott rektori utasításokban foglaltak, valamint az egészség megőrzését célzó egyéb utasítások betartása is mindenki számára kötelező.

A belépésre vonatkozó szabályok

 Az Egyetem területére kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy léphet be.  A SARS-CoV-2 vírussal fertőzött vagy ilyen megbetegedésre gyanút adó tüneteket mutató személy nem látogathatja az Egyetem épületét. Fertőzés vagy fertőzés gyanújának esetén az illetékes háziorvos értesítése és utasításainak követése, szigorú megtartása indokolt.

Az a személy, akinél tünetei alapján SARS-CoV-2-vírus általi fertőzés gyanúja állapítható meg, az Egyetem területére nem léphet be. Ez alól kivételt képez minden olyan személy, aki orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze.

Az Egyetem területére csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, melyet testhőmérséklet méréssel az épületek bejáratnál kell ellenőrizni.

Az Egyetem területére olyan személy, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19-fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett, kizárólag vagy a kockázatelemzési kérdőív kitöltését követő 14 napos távollét után vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR-teszt birtokában léphet be. Azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fönn.

Pozitív PCR-teszt- vagy karanténkötelezettség esetén az oktatóknak és munkatársaknak haladéktalanul értesíteniük kell az illetékes szervezeti egység vezetőjét. Az egyetemi hivatalok, illetve a szervezeti egységek vezetői haladéktalanul kötelesek értesíteni az esetről a Rektori Hivatal vezetőjét, valamint kötelesek azonnal lefolytatni a kontaktszemélyek földerítését. A kontaktszemélyek nevét tartalmazó listát el kell küldeniük a Rektori Hivatalnak, amely azt további intézkedés foganatosítása végett eljuttatja a járványügyileg illetékes hatósághoz.

Higiéniai rendelkezések

A személyi higiéné betartása az Egyetem területére belépő minden személy részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást és/vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve a szájat és az orrot folyamatosan elfedő eszköz, maszk használatának betartását.  A maszk viselése minden hatodik életévét már betöltött személy számára kötelező az Egyetem teljes területén, szabadtéri tartózkodás esetén is.  Az Egyetem területére való belépés alkalmával a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező, az épületekben pedig kétóránként fertőtlenítik a gyakran érintett felületeket virucid hatású fertőtlenítőszerekkel.

Digitális tanrend, ügyintézés

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2020. szeptember eleje óta digitális távolléti oktatást folytat.  A továbbiakban is kizárólag ebben a formában folyik oktatás. Az évközi és év végi számonkéréseket online formában bonyolítják.  Az Egyetem értekezletei és testületi ülései, rendezvényei kivétel nélkül minden esetben online kerülnek megtartásra.

 A hallgatók belépése az Egyetem területére további intézkedésig tilos.  Ez alól kivételt képeznek a rektori engedéllyel rendelkező PhD-hallgatók, az Egyetemmel demonstrátori és egyéb munkaszerződéssel rendelkező hallgatók, valamint az EHÖK tisztségviselői. Az engedélyt az Egyetemre történő belépéskor föl kell mutatni, a személyazonosságot a portán arcképes igazolvánnyal igazolni kell.

Az ügyintézők és a hallgatók közötti kapcsolattartásban az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszert kell alkalmazni. Különösen indokolt esetben személyes ügyintézést a rektor engedélyezhet. Az ügyintézéshez előre időpontot kell egyeztetni. A kockázatelemzési kérdőív kitöltése kötelező minden hallgató számára az első belépést megelőzően.

Az aktuális intézkedési protokollról a bejáratoknál angol és magyar nyelvű táblák lesznek kihelyezve, az esetleges változásokról a Neptun-rendszeren keresztül értesülhetnek a hallgatók.


Az intézkedési tervet tartalmazó rektori rendelet teljes szövege itt érhető el.

Nyitókép: iXimus / Pixabay.com