Jesája könyvéről rendeztek konferenciát az OR-ZSE-n

Nagy érdeklődés övezte az OR-ZSE Szentírás- és Talmudtudományi Tanszéke és Radnóti Zoltán főrabbi rendezte eseményt.


2019. november 21-én rendezték meg ismét azt a biblikus konferenciát, amelyet Szécsi József korábban több mint egy évtizedig minden évben megszervezett az OR-ZSE-n. Az idei eseményt a Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat keretében bonyolították le.

Karasszon István előad a Jesája – Egy próféta 10 oldalról c. konferencián 2019. november 21-én az OR-ZSE-n (Földi Bence / OR-ZSE)

Az idei konferenciának az OR-ZSE Szentírás- és Talmudtudományi Tanszéke volt a társszervezője. Tíz előadással tisztelegtek a Tánách, a Próféta személye és a zsidó tudományosság előtt. A konferencia témája: Jesája (Ézsaiás, Izajás) könyve volt.

A Jesája – Egy próféta 10 oldalról c. konferencia az alábbi előadások hangzottak el:

  • Karasszon István: Ézsaiás és a szír-efraimi háború
  • Hegedűs Pál: Se kiköpni, se lenyelni – A szenvedő szolga – Jesája 53
  • Egeresi László: Ézs. 11:1-10 megjegyzések a magyar fordításhoz
  • Gábor György: Szűz volt lány vagy csak fiatal? Egy ősi vita margójára. (Jes. 7:14)
  • Oláh János: Jesájá könyvének textusai a hétköznap reggeli zsinagógai liturgiában
  • Tamási Balázs: Jesája (Izajás) könyvének szerepe Qumránban
  • Róna Tamás: A kiválasztottak története
  • Frölich Róbert: „Igazságban ítéli meg a gyöngéket”: Jesája Messiásától a Talmud Messiásáig
  • Dobos Károly: Jesájá 52:13 – 53:12 szerepe a zsidó-keresztény polémiában
  • Szécsi József: Izajás alakja a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyományban
Dobos Károly előad a Jesája – Egy próféta 10 oldalról c. konferencián 2019. november 21-én az OR-ZSE-n (Földi Bence / OR-ZSE)

A délelőtti és délutáni szekciók végén rövid vitára is lehetőség nyílt.


Nyitókép: Frölich Róbert előad a Jesája – Egy próféta 10 oldalról c. konferencián 2019. november 21-én az OR-ZSE-n (Földi Bence / OR-ZSE)