Judaisztika – nappali BA

Képzés céljainak összefoglalása

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jártasak a judaisztika tudományterületének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmaiban. Megfelelő készséggel bírnak a héber nyelvben, és tág ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek a zsidóság szöveges és tárgyi forrásainak interpretálásához. Tudásukat képesek a gyakorlatban is alkalmazni a zsidó közösségekben és intézményekben, valamint a zsidó örökség szempontjából releváns területeken. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson a judaisztikai tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához és a kutatói pályához.

Felvételi követelmények

A szakra való jelentkezéshez az egyetem egyedi jelentkezési lapját kitöltve, rövid önéletrajzot, motivációs levelet, igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint – ha van – a felsőfokú oklevél és a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a jelentkezőnek a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről. Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le. Javasolt, de nem kötelező ajánlólevelet is mellékelni a felvételi anyaghoz.

Felvételi pontszámítás
A jelentkező teljesítményét száz pontos rendszerben értékeli a felvételi bizottság. A felvételi eljárásban a jelentkező pontszáma az alábbiak szerint tevődik össze:

a) hozott pontok: max. 40
Az érettségin a magyar, történelem, idegen nyelv (valamint esetleges további humán tárgyak, pl. judaisztika stb.) átlaga alapján számítva.

b) önéletrajz és motivációs levél: max. 10
A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt önéletrajzot, valamint egy motivációs levelet, amelyben kitérnek arra, hogy miért szeretnének az OR-ZSE-n, és különösen a judaisztika alapszakon tanulni, illetve mi a fő érdeklődési területük.

c) szóbeli: max. 50
A szóbeli felvételi része egy beszélgetés egy könyvről, amelyet a jelentkező a szak által a jelentkezési időszak elején közzétett listáról szabadon választhat. A listán szereplő könyvek pl.:

  • Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni… (Göncöl Kiadó, Budapest, 2004)
  • Hahn István: A zsidó nép története (Makkabi Kiadó, Budapest, 1995, 1998)
  • Lau, Israel Méir: A zsidó élet törvényei (MAZSIHISZ, Budapest, 1994, 2011)
  • Oláh János: Judaisztika (Gabbiano Print, Budapest, 2009, 2020)

d) lehetséges többletpontok: max. 10

  • emelt szintű érettségi: 4
  • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4
  • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8
  • felsőfokú (alapképzés, mesterképzés, doktori) diploma: 10

Nem vehető fel a judaisztika BA szakra az a jelentkező, akinek a felvételi összpontszáma nem éri el legalább a 60 pontot.

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Király Mátyással, aki ma a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár munkatársa
https://or-zse.hu/interju-kiraly-matyassal-az-or-zse-volt-hallgatojaval/

Interjú Virág Emesével, aki Izraelben találta meg a helyét
https://or-zse.hu/a-mostani-eletemet-annak-koszonhetem-hogy-megtalaltam-az-or-zse-t/