Judaisztika

A képzés célja

A judaisztika alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik jártasak a judaisztika tudományterületének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmaiban. A szakot elvégzők átfogó ismereteket szerezhetnek a zsidó vallási hagyományokról, a Héber Biblia könyveiről, a rabbinikus irodalomról, a liturgiáról, zsidó történelemről, irodalomról és filozófiáról. A hat félév során magas óraszámban tanulnak modern és bibliai héber nyelvet, a képzés végére középfokú modern héber nyelvvizsga megszerzésére képesek. A széleskörű kínálatot biztosító órák révén hallgatóink érdeklődésüknek és céljaiknak megfelelően mélyülhetnek el a judaisztika egyes szakterületein.

Végzettjeink tág ismeretekkel rendelkeznek a zsidóság szöveges és tárgyi forrásainak interpretálásához. Tudásukat képesek a gyakorlatban is alkalmazni a zsidó közösségekben és intézményekben, valamint a zsidó örökség szempontjából releváns területeken. A képzés során szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat szereznek a judaisztikai tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához és a kutatói pályához.

A judaisztika alapszak nappali tagozatos, államilag támogatott képzés. Tanulmányaik sikeres befejezése és a záróvizsga után a diákok judaisztika alapszakos judaista (Expert in Judaic Studies) diplomát (BA) kapnak.

 

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX
Mintatanterv (2019-től felvettek számára) PDF