Judaisztika

A képzés célja

A judaisztika BA szak célja olyan szakemberek képzése, akik jártasak a judaisztika tudományterületének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmaiban. A szakot elvégzők átfogó ismereteket szerezhetnek a zsidó vallási hagyományokról, a Héber Biblia könyveiről, a rabbinikus irodalomról, a liturgiáról, zsidó történelemről, irodalomról és filozófiáról. A hat félév során magas óraszámban tanulnak modern és bibliai héber nyelvet, a képzés végére középfokú modern héber nyelvvizsga megszerzésére képesek. A széleskörű kínálatot biztosító órák révén hallgatóink érdeklődésüknek és céljaiknak megfelelően mélyülhetnek el a judaisztika egyes szakterületein.

Végzettjeink tág ismeretekkel rendelkeznek a zsidóság szöveges és tárgyi forrásainak interpretálásához. Tudásukat képesek a gyakorlatban is alkalmazni a zsidó közösségekben és intézményekben, valamint a zsidó örökség szempontjából releváns területeken. A képzés során szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat szereznek a judaisztikai tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához és a kutatói pályához.

 

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Király Mátyással, aki ma a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár munkatársa https://or-zse.hu/interju-kiraly-matyassal-az-or-zse-volt-hallgatojaval/

Interjú Virág Emesével, aki Izraelben találta meg a helyét https://or-zse.hu/a-mostani-eletemet-annak-koszonhetem-hogy-megtalaltam-az-or-zse-t/

Itt bepillanthatsz az egyetemi képzésbe: https://www.youtube.com/watch?v=NPfozLVGDlw

 

A képzés formája

Képzés szintje: alapképzés (BA)

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, támogatott

Képzési idő (félév): 6

 

Felvételi követelmények

A felvételi elbeszélgetés része az alábbiak közül egy – a jelentkező által szabadon választott – könyvről való beszélgetés:

  • Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni… (Göncöl Kiadó, Budapest, 2004);
  • Hahn István: A zsidó nép története(Makkabi Kiadó, Budapest, 1995, 1998);
  • Lau, Israel Meir: A zsidó élet törvényei (MAZSIHISZ, Budapest, 1994, 2011);
  • Oláh János: Judaisztika (Gabbiano Print, Budapest, 2009, 2020).

 

A felvételi pontok számításról a felvi.hu oldalon vagy a letölthető PDF-ből tájékozódhat.

 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2023. augusztus 6. éjfél

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a felveteli@or-zse.hu email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, amit kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „pótfelvételi”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.

 

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX
Mintatanterv (2019-től felvettek számára) PDF