Jüdische Allgemeine: Ambiciózus tervek a Rabbiképzőn

A német zsidóság legfontosabb és legolvasottabb lapja írt az Országos Rabbiképző ? Zsidó Egyetemről (OR?ZSE).


?Dunaparti intézmény? címmel az OR?ZSE-ről közölt cikket Németország legfontosabb és legolvasottabb zsidó újságja, a Jü­di­sche Allgemeine. Az írás prof. dr. Vajda Károly megbízott rektor megszólalásával indít. Őt a cikk szerzője Magyarország neves irodalomtudósaként mutatja be és röviden szakmai életútját is ismerteti. ?Az új rektornak nagyon ambiciózusak a jövőre vonatkozó tervei, amelyek megvalósulásuk ese­tén valóban új lendületet adnak az intézménynek és nemzetközi világra is kinyitják annak kapuit? ? áll a cikkben.

A cikk röviden ismerteti az OR?ZSE történetét és hangsúlyozza, hogy az intézmény régóta nyitott a több­sé­gi társadalom irányában is. Az intézmény nem zsidó hallgatóiból ugyan nem lehet rabbi ? írja a Jü­di­sche Allgemeine ?, de mélyebb tudást szerezhetnek a zsidó kultúra, történelem és vallástudomány terén, ami a több­sé­gi társadalomban meglévő előítéleteket is csökkentheti. E téren még vannak hiányos­sá­gai az egyetemnek. Ezért is tervezi azt az új rektor az OR?ZSE hazai és nemzetközi kap­cso­la­tai­nak kiépítését, többek között német egyetemekkel, pl. a budapesti székhelyű Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemmel karöltve. Mindez jótékonyan hat majd az intézmény nemzetközi reputációjára is.

Vajda Károly a jövőbeli tervekről szólva elárulta, hogy mind a modern neológ zsidóság, mind pedig a szélesebb társadalom számára is vonzó képzéseket kívánnak nyújtani, bővítve a képzési palettát. A Jü­di­sche Allgemeine cikke röviden elidőzött annál a kérdésnél is, miként hathatnak a magyar bel­po­li­ti­kai tör­té­né­sek az egye­tem éle­té­re.

A cikket német nyelven itt lehet elolvasni:

Institution an der Donau

Die älteste jüdische Hochschule Europas hat große Pläne. Doch wie sicher ist ihre Zukunft unter der Regierung von Viktor Orbán?