Jüdische Allgemeine: Ambiciózus tervek a Rabbiképzőn

A német zsidóság legfontosabb és legolvasottabb lapja írt az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemről (OR-ZSE).


„Dunaparti intézmény” címmel az OR-ZSE-ről közölt cikket Németország legfontosabb és legolvasottabb zsidó újságja, a Jü­di­sche Allgemeine. Az írás prof. dr. Vajda Károly megbízott rektor megszólalásával indít. Őt a cikk szerzője Magyarország neves irodalomtudósaként mutatja be és röviden szakmai életútját is ismerteti. „Az új rektornak nagyon ambiciózusak a jövőre vonatkozó tervei, amelyek megvalósulásuk ese­tén valóban új lendületet adnak az intézménynek és nemzetközi világra is kinyitják annak kapuit” – áll a cikkben.

A cikk röviden ismerteti az OR-ZSE történetét és hangsúlyozza, hogy az intézmény régóta nyitott a több­sé­gi társadalom irányában is. Az intézmény nem zsidó hallgatóiból ugyan nem lehet rabbi – írja a Jü­di­sche Allgemeine –, de mélyebb tudást szerezhetnek a zsidó kultúra, történelem és vallástudomány terén, ami a több­sé­gi társadalomban meglévő előítéleteket is csökkentheti. E téren még vannak hiányos­sá­gai az egyetemnek. Ezért is tervezi azt az új rektor az OR-ZSE hazai és nemzetközi kap­cso­la­tai­nak kiépítését, egyebek között német egyetemekkel, pl. a budapesti székhelyű Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemmel karöltve. Mindez jótékonyan hat majd az intézmény nemzetközi reputációjára is.

Vajda Károly a jövőbeli tervekről szólva elárulta, hogy mind a modern neológ zsidóság, mind pedig a szélesebb társadalom számára is vonzó képzéseket kívánnak nyújtani, bővítve a képzési palettát. A Jü­di­sche Allgemeine cikke röviden elidőzött annál a kérdésnél is, miként hathatnak a magyar bel­po­li­ti­kai tör­té­né­sek az egye­tem éle­té­re.

A cikket német nyelven itt lehet elolvasni:

Institution an der Donau

Als mir die neue Stelle angeboten wurde, habe ich nicht lange darüber nachgedacht”, erzählt Károly Vajda, der seit wenigen Monaten das Rabbinerseminar in der ungarischen Hauptstadt leitet. “Ich wusste, dass früher oder später ein Generationenwechsel stattfinden musste und dass dies im langfristigen Interesse der Institution ist, denn wir müssen ja zeitgemäß bleiben, um die Angelegenheiten der heutigen Juden und der heutigen Gesellschaft ansprechen zu können.