Június 23-ig lehet jelentkezni a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra

Tájékoztató a 2019/2020. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatról.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására.

A pályázatot – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítés­ek­ről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – a felsőoktatási intézmények írják ki. A bírálati folyamatot követően, a szenátusi döntés alapján felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatóik nevét. Az OR-ZSE-n a 2019/2020-as tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma egy fő.

  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 forint havonta.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhat az az államilag támogatott (állami ösztön­díjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges),
  • teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató,
  • aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett.

A pályázatokat 2019. 06. 23-ig kell eljuttatni az OR-ZSE rektorhelyetteséhez a birot@or-zse.hu címre. A pályázati anyag a következő információkat tartalmazza:

  1. a pályázó neve és Neptun-kódja,
  2. melyik szakon tanul,
  3. az utolsó két szemeszterben szerzett kreditek száma,
  4. az utolsó két szemeszterének tanulmányi átlaga,
  5. tudományos teljesítménye (például OTDK-eredmény, publikációk) vagy egyéb kiemelkedő szakmai teljesítménye,
  6. esetleges egyéb kimagasló eredményei, például közösségi tevékenysége.

További felvilágosítással a rektorhelyettes szolgál.

Dr. Biró Tamás
rektorhelyettes

Nyitókép: Dariusz Sankowski / Pixabay