Kiss Endre

Kiss Endre

CSc (1977), DSc (1997), dr. habil. (2002)
em. egyetemi tanár
Kutatási terület: a jelen történetfilozófiai kutatása, a globalizáció, az információs társadalom, a tudóstársadalom, a posztmodern problémái, filozófiatörténet: klasszikus német filozófia, Friedrich Nietzsche, pozitivizmustörténet, Közép-Európa eszmetörténete; irodalom (elsősorban regény-) elmélet, az 1945 utáni irodalomkritikai iskolák tudományelméleti rekonstrukciója
Tel.: (36-1) 318-7049/137
E-mail: kisse@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára