Költségtérítési, szolgáltatási és egyéb díjak

Érvényes: 2017. január 1-től.

1.) Vizsgadíjak és egyéb térítések

 

 

Díjtétel

Mérték

Leckekönyv hitelesített másolat kiadása 5.000 Ft
Leckekönyv kivonat hitelesített másolatának kiadása 1.000 Ft/félév
Sikeres vizsga ismétlése 3.000 Ft/alkalom
Javítóvizsga díja (a 2. vizsgától) (aláírás, beszámoló, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat ismétlése) 3.000 Ft/alkalom
Szigorlat ismétlése 6.000 Ft/alkalom
Záróvizsga ismétlése 15.000 Ft
Leckekönyv másodlat (új leckekönyv kiadása) 6.500 Ft 6.000 Ft
Leckekönyv, illetve szakdolgozati témaválasztó lap határidőn túli leadása az 1. héten 500 Ft /nap

a 2. héttől

1.200 Ft /nap

Diplomamunka határidőn túli leadása az 1. héten

500 Ft /nap

a 2. héttől

1.200 Ft /nap
Külön nyelvoktatáson való részvétel (vizsgalehetőség nélkül!) 1.000 Ft/ tanóra
Tantárgyfelvétel/leadás határidőn túl + 2 hét 3.000.- Ft/tárgy
Egy db. kreditpont megszerzése (a maximális 33 kreditponton felül ill. vendéghallgatónak) 3.000.- Ft/félév
Kreditbefogadás díj kreditenként 1.000 Ft/ kredit
Munkarend változtatási kérelem benyújtásának díja  5.000 Ft/kérelem
Szakváltási kérelem benyújtásának díja 5.000 Ft/ kérelem
Korábbi tanulmányokról kért hiteles tematika kiadásának díja 1.000 Ft / tárgy
Kötelező adatszolgáltatás határidőn túli pótlása 4.000 Ft/alkalom
Kérelem határidőn túli benyújtása 4.000 Ft/alkalom
Pénzügyi tétel/ önköltség határidőn túli befizetése 5.000 Ft
Engedélyezett tandíjmentesség/csökkentés adminisztrációs díja 10 000 Ft

 

Szolgáltatási díjak

 

 

Díjtétel

Mérték

Oklevélmásodlat magyarul 2.000 Ft
Oklevélmásolat (nem hitelesített) 500 Ft
Oklevélmásolat (hitelesített) 2.000 Ft
Oklevélmásodlat idegen nyelven 2.500 Ft

 

 

Egyéb díjak

 

 

Díjtétel

Mérték
Állandó diákigazolvány térítési díja

költségmentes

Ideiglenes diákigazolvány kiállítása

300 Ft

Fénymásolás    A/4 20 Ft/lap
Fénymásolás    A/3 30 Ft/lap

 

A képzési hozzájárulás összege (eFt/félév)

államilag támogatott képzés
(max. 12 félév)

részidejű képzés (esti, levelező)

felekezeti szociális munkás
egyházi/felekezeti közösségszervező

75 eFt

zsidó kultúratörténet

100 eFt

Képzési hozzájárulás összege a 12 féléven túli képzésnél- vagy ún. átsororlásnál
szemeszterenként

BA szakok 350 eFt
MA szakok 430 eFt
  • Minden térítésköteles (képzési hozzájárulást ill. költségtérítést fizető) hallgatóval az Egyetem tanulmányi szerződést köt, melyet minden tanév elején meg kell kötni.
  • A fizetési kötelezettség szociálisan indokolt (kellő mértékben igazolt!) esetben félévi két részletben is fizethető. Az első részlet a beiratkozáskor, a második a félév III. hónapjának végéig fizetendő.
  • A befizetés történhet postán az Egyetem által kiadott készpénz átutalási megbízáson, illetve banki átutalással, vagy közvetlenül az Egyetem pénztárában.
  • Fizetési kedvezményt – megfelelően igazolt rászorultság esetén, egyéni kérelemre – a Rektori Tanács, a TO-n beadott, a rektornak címzett kérelemre adhat. Az adott kedvezményt írásba kell foglalni az időtartam és a kedvezmény mértékének megjelölésével és hallgatót, valamint a pénzügyi csoportot értesíteni kell erről.

*A költségtérítés összege a tananyag költségeit nem tartalmazza.

Az Egyetemi Tanács jóváhagyta: 2016. november 17-én