Konferencia-ajánló: A család egykor és ma 5.

Egyetemünk több egykori és jelenlegi oktatója is előad Szegeden, 2018. december 10-11-én A család egykor és ma 5. c. konferencián.


2018. december 10-11.
SZTE BTK
6722 Szeged, Egyetem utca 2. fsz.
Kari konferencia terem, Bálint Sándor terem

December 10. hétfő

9.00-10.00 regisztráció
10.00 Elnököl: Barna Gábor
Megnyitó, közreműködik a szegedi Argenteus Kórus Kovács Gábor karnagy vezetésével, Eric Whitacre: The Marriage / Rumi versére
Gyulay Endre, Zakar Péter, Novák Katalin, Bíró László köszöntője

1. szekció Gondolkodás a család szerepéről 1.
Elnököl: Lányi Gusztáv

11.00 Kiss Endre: Gemeinschaft ? Gesellschaft ? Gemeinschaft (Kísérlet a család új formáinak értelmezésére)

11.20 Babits Antal: Tudományos családmodell a középkorban. az Ibn Tibbon család filológiai hagyománya

11.40 Pók Katalin: Hagyományos család a vallásokban és a liberális plurális modell

12.10-12.30 vita

12.30- 14.00 ebédszünet

2. Gondolkodás a család szerepéről 2.
Elnököl: Forrai Judit

14.00 Lányi Gusztáv: Fejlődés és/vagy bomlás? A család mint pszichohistóriai probléma

14.20 Csányi Gergely: A ?jó anya? modern mítosza Magyarországon történeti, globális perspektívából

14.40 Varga Csaba: Szeretetcsalád rehabilitációja

15.00 Karikó Sándor: A család mint a jóság ?társadalmi sűrűsége? (Nevelésfilozófiai meggondolások)

15.20 ? 15.50 kávészünet

3. Ókor, középkor, irodalmi emlékezet
Elnököl: Szigeti Jenő

15.50 Tokics Imre: Az ókori izraeli család jogtörténeti háttere

16.10 Schiller Vera: A család megjelenése a görög irodalomban

16.30 Hanvay Hajnalka: Regényhősök történelmi térben és időben. A 19. századi lengyel zsidóság identitásválságának ábrázolása I. B. Singer A vagyon című családregényében

16.50-17.10 vita

4. párhuzamos szekció A család reprezentációi
Elnököl: Karikó Sándor

15.50 Forrai Judit: Nagypolitikai hatás a családi migrációkra, dokumentumok és fényképek alapján. Új életformák, változások és hagyományok követése több generáción át egy zsidó családban.

16.10 Gergely Anna: A családi fotók szerepe a holokauszt előtti zsidóság történeti kutatásában

16.30 Papp Szilvia Anikó: Hagyományőrzés az asszimiláció sodrában. Joseph Roth: Jób.

16.50 ? 17.10 vita

17.10-17.40 kávészünet

5. szekció Vallások szociokultúrája 1.
Elnököl: Kiss Endre

17.40 Ivancsó István: ?A szülők imádságai erősítik a házak alapjait??? A családért szóló imádságok a magyar görögkatolikus egyház liturgikus kiadványaiban és híveinek ajkán

18.00 Oláh János: Családimázs néhány 19-20. századi zsidó hittankönyvben

18.20 Glässer Norbert: ?? e kornak iszamló, sikámos lejtőjén meg ne csússzunk?. Vallási közöny, ifjúságnevelés és neológ jövőképek az izraelita publicisztikában

18.40 – 19.00 vita

6. párhuzamos szekció Vallások szociokultúrája 2.
Elnököl: Ivancsó István

17.40 Szigeti Jenő: Szabadegyházi lelkészcsaládok a 20. század második felében

18.00 Barna Gábor: A hit és a polgári erények családerősítő szerepe

18.20 Gyöngyössy Orsolya: Gyermekvédelmi intézkedések és a gyermekek életkörülményei Csongrádon a 19-20. század fordulóján.

18.40-19.00 Hudra Árpád: A Benedek-család két nemzedéke

19.00 ? 19.20 vita

19.20 baráti beszélgetés zsíros kenyér és tea mellett

December 11. kedd

7. Szeretet és szerepek a családban 1.
Elnököl: Glässer Norbert

8.30 A.Gergely András ? Rajkó Andrea: Üvegplafon a hitbeli létben? Női szerepfelfogások harmóniája a patriarchális értékrendben

8.50 Glässerné Nagyillés Anikó: Katolikus férfi és női kép a Szívgárda gyermeknevelésében

9.10 Kovácsné Faltin Erzsébet: A magyar Szent Család

9.30-9.50 vita

10.10-10.30 kávészünet

8. párhuzamos szekció Szeretet és szerepek a családban 2.
Elnököl: Kürti László

8.30 Balázs Gábor: A klasszikus zsidó ideál: családkép és szexuális élet ? kihívások a 21. században

8.50 Szabó Alexandra M.: A házasságkötés mint megküzdési stratégia Holokauszt túlélők számára

9.10 Lengyel Nóra: Anyakép a katolikus női sajtóban (1918?1944)

9.30-9.50 vita

9.50-10.30 kávészünet

9. szekció A túlélés megküzdési stádiumai
Elnököl: Tokics Imre

10.30 Schőner Alfréd: ??és a kör bezárult?

10.50 Zima András: ?Keressük az utat? ? Újjáépítés, ifjúságnevelés, zsidó jövőképek a vészkorszak utáni zsidó sajtóban

11.10 Kelemen Katalin: A zsidó vallás családi rítusainak újraértelmezése a mai vegyes családokban

11.30 Szilágyi Erzsébet: Kibucok, gyerekházak, családok… Kutatások a közös nevelésről az Erec Izraeli kibucokban

11.50 ? 12.10 vita

12.10- 13.30 ebédszünet

10. szekció A család működése a társadalomban
Elnököl: A. Gergely András

13.30 Örsi Julianna: A család belső rendje és a társadalmi-politikai-gazdasági változások összefüggései

13.50 Buk Krisztina: Interkulturális zsidó kisgyermekes családok élete Budapesten

14.10 Tóth I. János: Izrael kivételes termékenységéről

14.30 Jancsó Katalin: Társas kapcsolatok és a család szerepe magyar szemmel a venezuelai és perui Amazóniában

14.50-15.10 vita

15.10 ? 15.30 kávészünet

11. párhuzamos szekció A család régiói ? a régiók családjai
Elnököl: Schőner Alfréd

13.30 Hajdú Ildikó: Költöző családok a Bodrogközben ? Pácin és Cigánd

13.50 Kürti László: A család és a nagycsalád változásai Csereháton és a Kiskunságban

14.10 Fehér Zoltán: A bátyai család régen és ma

14.30 Bodnár Mónika: Egy múzeumi tárgyegyüttes és annak családtörténeti vonatkozásai

14.50 ? 15.10 kávészünet

12. szekció Családi szövetségek és stratégiák
Elnököl: Tóth I. János

15.10 Fényes Balázs: Az oktatás családi és intézményes keretei a hagyományos zsidó társadalomban

15.30 Csajányi Melinda: A két háború közti magyar főnemesség házassági ?stratégiái?

15.50 Baros-Gyimóthy Eszter Márta: Az elegyes házasságok demográfiája

16.10  16.30 vita

16.30 A konferencia zárása. Barna Gábor és Kiss Endre