Konferencia-felhívás: Magyar Hebraisztikai Konferencia 2020

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2020

Felhívás

A Magyar Hebraisztikai Társaság – az elmúlt évek hagyományát folytatva – 2020. február 5-én, szerdán, ismét megrendezi konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. Az idei konferenciát a Rabbiképző utódintézménye, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) szervezi.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Egyrészt fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társa­ság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Másik cél a hebraisztika és társtudományai közötti párbeszéd elősegítése.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, filozófiai, nyelvészeti és fordítás­tudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk. Az egy-egy felekezethez köthető teológiai munkák azonban, bármennyire értékesek is, kívül esnek a Magyar Hebraisztikai Konferencia által lefedett területek körén.

 Idén kiemelt szerepet szánunk azoknak az előadásoknak, amelyek a Magyar Hebraisztikai Társaság közelmúltban elhunyt alelnöke, Xeravits Géza kutatási területeit érintik. 

A konferencián 30 perc áll egy előadó rendelkezésére, amelynek javasolt megosztása 20-22 perc előadás és 8-10 perc diszkusszió. Az előadások nyelve magyar vagy angol. Kizárólag új – publikálatlan vagy frissen publikált, de a hazai szakmai közönség által még nem ismert – eredményeket várunk.

A jelentkezésnek három formáját ajánljuk:

  • Rendes absztrakt: Anonim kivonatot benyújthatnak hallgatók, doktoranduszok és olyan kutatók is, akik nem tagjai a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, de természetesen a Társaság tagjai is „megmérettethetik” magukat. Ezek az absztraktok kettős anonim bírálaton mennek keresztül a magas szakmai minőség biztosítása érdekében.
  • Tagi absztrakt: A Magyar Hebraisztikai Társaság azon tagjai, akik a 2019. évre vonatkozóan a jelent­kezési határidőig rendezték a tagdíjukat, anonimitás nélkül is benyújthatják az absztrakt­jukat. Az esetükben a társasági tagságuk jelent garanciát a szakmai minőségre. Új kutatási ered­mé­nyeiket bemutató előadásukat igyekszünk a lehetőségekhez mérten beilleszteni a programba.
  • Hallgatói absztrakt: A doktori fokozattal még nem rendelkező, alapképzésben, mester­képzés­ben vagy doktori képzésben részt vevő, hallgatói jogviszonyban álló fiatal kutatók absztraktjait külön bíráljuk el. Ha az absztrakt alapján az előadás várható színvonala összemérhető a többiével, ha rendes absztraktként is bejutott volna, akkor annak a rendes programon belül biztosítunk teret. További, ígéretesnek, támogatandónak ítélt hallgatók előadására egy külön szek­ció­ban (szükség esetén rövidebb időkeretben) kerül sor.

A Magyar Hebraisztikai Konferenciára a hebraista kollégák, a hebraisztika társterületeivel foglalkozó oktatók, kutatók, valamint hallgatók és doktoranduszok jelentkezését.  A legfeljebb egy oldal hosszúságú, anonim kivonatok benyújtásának határideje 2019. november 20.  A kivonatokat a konferencia honlapján keresztül, pdf formá­tum­ban lehet feltölteni. A konferencia honlapja:

Hungarian Hebrew Studies Conference

The Hungarian Hebrew Studies Society continues its tradition of organizing the Hungarian Hebrew Studies Conference. This one-day-long yearly meeting will take place this time on 5 February 2020, at the Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies.

A Magyar Hebraisztikai Társaság a konferencia keretében tartja meg következő közgyűlését is.