Konferenciafelhívás: egyetemi TDK

Az OR-ZSE Tudományos Diákköri Tanácsa (TDKT) 2020. december 4-én, pénteken szervezi meg az intézményi TDK-konferenciát online formában.


A konferencián részt vehet az OR-ZSE minden hallgatója, aki BA-, MA- vagy osztatlan képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy 2020 márciusát követően szerzett abszolutóriumot vagy diplomát.

A konferenciára való jelentkezés nevezési határideje 2020. december 2. Jelentkezni Biró Tamás tudományos rektorhelyettesnél, a TDKT elnökénél a birot@or-zse.hu címre küldött emaillel lehet, mely tartalmazza a hallgató nevét, szakját, a témavezető nevét és a dolgozat címét. Mellékletként csatolandó a dolgozat (legalább 80%-os készültségi állapotban) és a prezentáció is (ppt, pdf stb.). A formai feltételek azonosak a vonatkozó OTDK-szekció kiírásában szereplőkkel (ld. az alábbi linkeket).

Az érdeklődőknek érdemes ugyanakkor indulási szándékukat minél előbb informálisan is jelezniük Biró Tamásnak. Így a TDKT híreiről értesülhetnek, és szervezhető egy technikai főpróba is a konferenciát megelőző héten. Utóbbira a jelentkezés határideje november 23.

Minden előadónak szigorúan 20 perc áll rendelkezésére, melyet 10 perc vita követ. A benyúj­tott dolgozatokat és az elhangzó előadásokat az intézmény oktatóiból álló ad hoc bizottság értékeli, a szerzők munkáját segítő visszajelzést ad. A megfelelő színvonalú munkák jogosultságot szereznek a XXXV. Országos Tudományos Diákkori Konferencián (OTDK) történő indulásra.

Az OR-ZSE szempontjából releváns OTDK-szekciókban az elkészült dolgozatok pdf-formátum­ban történő feltöltési határideje: 2021. január 6., szerda. Az előírt terjedelem a Humán Tudományi Szekcióban 20–45 oldal, a Társadalomtudományi Szekcióban 20–60 oldal, míg a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban 20–40 oldal.
Kérdéseikkel Biró Tamás tudományos rektorhelyettest kereshetik a birot@or-zse.hu címen.

Hasznos linkek