Konferenciával emlékeznek a Kristályéjszakára a Wesley János Főiskolán

A november 11-i emlékkonferencián egyetemünk emeritált professzora, Kiss Endre is előad.


IDŐPONT: 2018. november 11. (vasárnap), 13 óra
HELYSZÍN: Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest, VIII. ker., Dankó u. 11.), Kline terem (fsz.)

A Kristályéjszaka 80. évfordulója kapcsán rendeznek emlékkonferenciát a Wesley János Lelkészképző Főiskolán (WJLF). A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében a WJLF Soá és Keresz­tény­ség Kuta­tó­in­té­ze­te ál­tal meg­szer­ve­zett ese­mény no­vem­ber 11-én, 13 óra­kor kez­dő­dik a WJLF Dankó utcai épü­le­té­nek föld­szint­jén, a Kline te­rem­ben.

A rendezvényen az Országos Rabbiképző ? Zsidó Egyetem (OR?ZSE) dr. habil. Kiss Endre is előad A történet újabb kezdete címmel. A konferencia programját ide kattintva lehet végigböngészni.

A Kristályéjszakáról így írnak az esemény honlapján:

?1938. november 9-éről 10-ére virradó éjszaka Németországban és a náci állam által okkupált területeken brutális, minden korábbinál borzalmasabb zsidóellenes atrocitások, pogromok tomboltak. Zsidók százait gyilkolták meg vagy kergették az önkéntes halálba; ezer számra rongálták meg, gyújtották fel zsi­na­gó­gá­i­kat, ima­há­zai­kat; meg­gya­láz­ták temetőiket, feldúlták otthonaikat, szétzúzták és kirabolták üzleteiket, és mintegy harmincezerre tehető azok száma, akiket koncentrációs táborokba hurcoltak.

A két nappal korábbi, Herschel Grynszpan által elkövetett párizsi merényletre hivatkozással céltudatosan kirobbantott, és az állampolitikai rangra emelt totális zsidóüldözés hangulati közegében tömegméretűvé eszkalálódó erőszakhullám (ún. ?spontán kitörő népharag?) egyszersmind új fejezetet is nyitott a náci zsi­dó­el­le­nes­ség történetében: feltárultak a ?végső megoldás?-hoz és a gázkamrákhoz vezető út iszonyú perspektívái.

A birodalom relatíve legépebb intézményhálózatával rendelkező keresztény egyházak hallgattak. Tagjaik és vezetőik többsége még csak nem is kifogásolta, sőt, jelentős részük kifejezetten helyeselte a tör­tén­te­ket. Protestáns lelkészek a 455 évvel korábbi november 10-én született ?német próféta?, Martin Luther zsidóellenes szavainak igazságáról beszéltek; egyházvezetői nyilatkozatok dicsérték Hitler eme újabb, haza­fi­as föllépését, és éltették a német népet sújtó zsidó gonoszsággal szembeni ? jogos önvédelmi re­ak­ció­ként beállított ? állami agressziót.

Csak elvétve akadtak olyanok ? mint Julius von Jan vagy Helmut Gollwitzer ?, akik prédikációikban a nyil­vá­nos­ság előtt is evan­gé­li­um­el­le­nes me­rény­let­ként bé­lye­gez­ték meg a történeteket, és akik ki­nyúj­tot­ták segítő kezeiket Izrael üldözött lányai és fiai felé.?