Könyvtár Bizottság

Állandó tagok hivatalból a Könyvtár igazgatója (a Könyvtár Bizottság elnöke), valamint a rektor, a főtitkár és a gazdasági vezető.

Oktatói tagok:

Prof. Dr. Gábor György, tanszékvezető egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője
Komoróczy Szonja, egyetemi docens szakfelelős

Az EHÖK delegáltja