Megjelent a Löw Immánuel válogatott művei c. sorozat második kötete

A Virág és vallás c. első kötet után megjelent a könyvsorozat második része, a Fényszóró drágakövek.


Ahogy az első kötetet, úgy ezt is Hidvégi Máté Scheiber Sándor-díjas, és Löw Lipót emlékplakettel elismert c. egyetemi tanár (OR-ZSE) és Ungvári Tamás Széchenyi- és József Attila-díjas egyetemi tanár szerkesztette.

A kötet fülszövege

Löw Immánuel (1854–1944) szegedi főrabbi – korának a földkerekségen legnagyobb zsidó tudósa – fő műve a zsidó reáliák világának művelődéstörténeti szintézise volt. A zsidók növényeit bemutató több ezer oldalas munkája (Flora der Juden) 1924 és 1934 között megjelent. Az állatvilágról szóló nagymonográfiája (Fauna der Juden) elkészítését mártírhalála megakadályozta. Bár a zsidók ásványai művelődéstörténetét tárgyaló könyvének (Mineralien der Juden) kézirata a holokausztban megsemmisült, a könyv egyes fejezetei a korábbi években a világban elszórva, főként emlékkönyvekben megjelentek. Kötetünkben, amely a Löw Heritage Alapítvány és a Scolar Kiadó Löw Immánuel irodalmi munkásságát bemutató közös sorozatának második darabja, első alkalommal olvashatók magyar nyelven a korszakos jelentőségű Mineralien der Juden összegyűjtött fejezetei. A fordítás Kövér András munkája. E könyvet, amelyben Löw Immánuel eddigi legteljesebb, közel hétszáz tételt felsoroló bibliográfiája is megtalálható, Hidvégi Máté bevezetése és Scheiber Sándornak 1967-ben a Fauna und Mineralien der Juden német kiadásához írt előszava indítja és Ungvári Tamás utószava zárja. Hisszük, hogy kiadványunk a kultúra iránt érdeklődő olvasók körében revelációként fog hatni és növelni fogja Löw Immánuel mindenkori tanítványainak és tisztelőinek számát.

A Löw Heritage Alapítvány Löw Immánuel emlékének gondozására, életművének és hagyatékának megismertetésére jött létre a francia Antalis cég magyar leányvállalatának támogatásával és kezdeményezéséből. Az Alapítvány kuratóriumának, e könyv szerkesztői mellett, harmadik tagja Péter László szegedi irodalomtörténész.

Az első kötet recenziói

Prof. Dr. Oláh János tanszékvezetőnk könyvismertetőjét ide kattintva éri el.

Voigt Vilmos emeritus professzor Kései virág és örökkévaló vallás c. írását (amely a Múlt és Jövő c. folyóirat 2019/2-es számában jelent meg) itt olvashatják.