Megnyitotta kapuit a Zsidó Tudományosság Európai Központja

Augusztus 18. (elul hónap 10.) jelentős napként vonul be az európai zsidó tudományosság tör­té­ne­té­nek lap­jai­ra. A pots­dami egye­te­men megnyitotta a kapuit a Zsidó Tudományosság Európai Központja. A rövid mondatba összefoglalható esemény valójában korszakos jelentőségű: a hászkálá, a zsidó felvilágosodás egyik legfontosabb célkitűzésének kései meg­va­ló­su­lá­sa. A mászkilim, a tudományos igényű vallásbölcselet hívei, a „reform” és a „neológ”, vagy ahogy utóbbit akkoriban mondták: a „pozitív–historikus” iskola hívei mind abban látták volna a zsidó emancipáció igazi meg­va­ló­su­lá­sát, ha a zsidó vallástanárok és rabbik képzésére nem csupán független, hitközségi, vagy alapítványi fönn­tar­tás­ban álló szemináriumokon nyílt volna lehetőség, hanem állami egyetemeken működő, a katolikus és protestáns teológiai fakultásokkal azonos elismertségű rabbinikus karokon. Ez az álom valósult meg most a School of Jewish Theology létrehozásával.

A kari jellegű intézet két pillére egyfelől a reform rabbiképzés meg­va­ló­sí­tó Abraham Geiger College, másfelől a Boroszlói Rabbiképző, a Budapesti Országos Rabbiképző Intézet egykori anya­intéz­mé­nyé­nek örökébe lépő, és annak első rektorát névadójául választó, neológ rabbikat képző Zacharias Frankel College.

Az avatásra járványügyi okokból az egyetemi épületek között, Nagy Frigyes porosz király egykori palotájának kertjében, zárt körű rendezvényen került sor. Sanssouci Parkba, az egyetemnek otthont adó, „porosz Versailles-ként” is emlegetett egykori királyi rezidenciába csak meghívott vendégek léphettek be. Magyarországról két intézmény nyert meghívást. MAZSIHISZ-t Heisler András elnök, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet pedig annak rektora, dr. Vajda Károly egyetemi tanár képviselte.

Az alakalom fontosságát bizonyítja, hogy azon többek között Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök és Dietmar Woidke tartományi miniszterelnök is beszédet mondott. Utóbbi kiemelte, hogy a tóra tanulásának ősi parancsolatát a fölavatott központban több zsidó áramlat hívei együtt teljesíthetik, egymást és ezáltal önmagukat is jobban megismerve, különbségeiket fönntartva, újra és újra átgondolva és megérvelve, azaz saját, egymástól különböző fölfogásukat megőrizve, ám a parancsolatteljesítés során mégis egységet alkotva, egymást erősítve és a kollegiális együttműködés élményével gazdagodva.

Az eseményhez csatlakozva Vajda Károly az egyetemeink közötti együttműködés elmélyítéséről és a rabbiképzésnek, illetve a zsidó tudományoknak az Európai Felsőoktatási Térségben történő meg­erő­sí­té­sé­ről folytatott további eredményekkel kecsegtető tárgyalásokat.