Megtartották az OR-ZSE 2019-es tanévzáróját

Az egyetem idén végzett hallgatói átvehették diplomáikat vagy a sikeres záróvizsgáról szóló igazolásukat.


Véget ért a tanév az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen. Vajda Károly rektor rövid beszédben köszöntötte a hallgatóságot és kánikulai tömörséggel beszélt a jövőbeni tervekről, érintve a nemzetközi együttműködések kérdését.

Ezt követően a rektor a Szenátus fölhatalmazása alapján professor emeritus címet adományozott Lichtmann Tamás egyetemi tanárnak, a Művelődéstörténeti Tanszék leköszönő vezetőjének, a zsidó kultúratörténet mesterszak búcsúzó felelősének és a Doktori Iskola e tisztségéből távozó vezetőjének. Az idén júliusban 70. életévét betöltő, s ezért a Nemzeti Felsőoktatási Törvény rendelkezései miatt nyugállományba vonuló professzor tiszteletére emlékkötet is készül az ősz folyamán Németországban. Professzor úr több szakterületet átölelő munkássága miatt a kötetbe a vallásbölcselet, a német és az általános irodalomtudomány, a hittudomány ás a történettudomány jeles képviselői írtak egy-egy tisztelgő angol vagy német nyelvű tanulmányt.

A rendezvény során átadták az intézményben ebben a tanévben a Doktori Iskolában (Balogh István és Nógrádi Gergely); a zsidó kultúratörténet mesterszakon; az egyházi/felekezeti közösségszervező, felekezeti szociális munkás, judaisztika és liturgika alapszakon; valamint a zsidó kántor szakirányú továbbképzésen végzettek okleveleit. A nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatók a sikeres záróvizsga igazolását vehették át. A hallgatók nevében Győrfi Dorit (közösségszervező BA), Bársony Róbert (szociális munkás BA) és modern héber nyelven Schmidt Orsolya (kultúratörténet MA) mondott köszönőbeszédet.

Ezt követően az egyetem vezetése átadta a Szabadegyetem résztvevőinek a program abszolválásáról szóló oklevelet, valamint Farkas Szilárdnak a 2018/2019-es tanévben elnyert Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelét. (A 2019/2020-as ösztöndíj elbírálása épp most zajlik.)

A rektor a rendezvényen előléptetésekről szóló dokumentumokat is átadott az érintetteknek. Tamási Balázs és Zima András egyetemi docensi kinevezést, Balogh István pedig adjunktusi kinevezést vehetett át. A Doktori Iskola élére Jutta Hausmann egyetemi tanárt, a zsidó-keresztény párbeszéd és a bibliatudomány nemzetközileg is elismert képviselőjét nevezték ki. Meghosszabbították Székelyhidi Hajnalka művésztanár és Róna Tamás Scheiber-díjas főrabbi, főiskolai docens megbízott tanszékvezetői kinevezését. Megbízott tanszékvezető lett Gábor György egyetemi tanár, vallásfilozófus. Zima-Lipthay Judit pedig átvehette az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetői pozíciójára szóló határozatlan idejű megbízást. A Tanulmányi Hivatal vezetője pedig Szeder Zsófia lett.

Az esemény végéhez közeledve a Szabadegyetem egyik hallgatója, Pittner György üvegfestő művész nyújtotta át adományát (egy nyolcszög formájú, gránátalmát és az egyetem épületét ábrázoló órát) az OR-ZSE számára. Végezetül Radnóti Zoltán főrabbi, az OR-ZSE tanársegédje és doktorandusza, a BZSH Rabbitestületének igazgatója mesterének, Schweitzer József főrabbinak, a jogelőd intézmény főigazgatójának alakját megidézve – emlékéből fakadjon áldás – részesítette papi áldásban az OR-ZSE idei végzettjeit.

A rendezvény hangulatát és fényét emelte a tavasszal Székelyhidi Hajnalka által életre hívott Héber Dalok Csoportja elnevezésű kórus, amely a magyar és izraeli himnusz mellett a 133. zsoltárt és az Osze sálom kezdetű fohászt is elénekelte.

Képek a rendezvényről:

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem hivatalos oldal

See more of Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem hivatalos oldal on Facebook

A Heti TV egy órás összefoglalója az eseményről

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2018/2019-es tanévének záróünnepsége

Uploaded by HETI Tv on 2019-07-02.

Ivan Todor videója

Ivan Todor

2019.06.28-án tartotta évadzáró ünnepségét Budapesten az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem. A Szabadegyetem tagjai is megkapták díszokleveleiket. A mellékelt videó az ünnepségen készült.

A Mazsihisz.hu beszámolója:

Elbúcsúztatták a tanévet a rabbiképző zsidó egyetemen | Mazsihisz

A budapesti Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen (OR-ZSE) ma tartották a tanévzáró ünnepséget, amelyen Vajda Károly rektor köszönte meg az oktatók és hallgatók munkáját. Az OR-ZSE dísztermében rendezték meg ma délelőtt az intézmény 2018-19-es tanévének záró ünnepségét, amelyen Vajda Károly professzor, az egyetem rektora mondott ünnepi beszédet.


Nyitókép: Az OR-ZSE 2019-es tanévzárójának vendégei (Földi Bence / OR-ZSE)