Menyhért Anna

 

Prof. Dr. Menyhért Anna

Phd (2002), habil. (2011)

irodalom- és kultúratudomány történész
egyetemi tanár, doktori iskolai törzstag

Kutatási terület: traumaelméletek, kultúratudomány, irodalomelmélet, 20. századi irodalom, női irodalom, kulturális és digitális emlékezetkutatás, digitális/közösségi médiatudomány, kreatív írás

E-mail: menyherta@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára