Menyhért Anna

Dr. Menyhért Anna

Phd (2002), dr. habil (2011)
egyetemi tanár, doktori iskolai törzstag
Kutatási terület: kulturális traumatudomány, digitális médiatudomány, holokauszt tanulmányok, emlékezettudomány, irodalomelmélet, 20. századi irodalom, női irodalom, kreatív írás
E-mail: menyherta@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára