Menyhért Anna

Dr. Menyhért Anna

egyetemi tanár
Phd (2002), dr. habil (2011)
Kutatási terület: kulturális traumatudomány, digitális médiatudomány, holokauszt tanulmányok, emlékezettudomány, irodalomelmélet, 20. századi irodalom, női irodalom, kreatív írás
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára