„Mindent megteszünk a régió zsidó közösségeinek támogatása érdekében”

Biró Tamás, az OR-ZSE rektorhelyettese a Hitközségi Híradónak, a szlovákiai Révkomárom zsidó hitközségi lapjának nyilatkozott.


„A tavaszi félévben két fő célt tűztem ki magam elé. Az egyik a bibliatudomány, a másik pedig a bibliai héber nyelvtan oktatásának az újragondolása” – mondta Biró Tamás, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektorhelyettese a komáromi Hitközségi Híradónak adott interjúban (PDF). Úgy fogalmazott, mindkét téren az a célja, hogy a hallgatók hasonló felkészültséggel hagyják el az iskolapadot, mint a keresztény teológiák végzettjei.

„Egy neológ rabbinak nem elég azt a hagyományos megközelítést ismernie, amellyel ortodox kollégája foglalkozik. Tisztában kell lennie az elmúlt 140 év fejleményeivel is, beleértve a történeti-kritikai módszereket és a kortárs irodalmi megközelítéseket is, függetlenül attól, hogy mit gondol ezekről (hasonlóan a liberális keresztény teológusokhoz)”

– jelentette ki az interjúban Biró Tamás. Az egyetem képzéseiről szólva elmondta, az OR-ZSE egyes képzései (a rabbiszak és a kántorképzés) kimondottan azoknak szól, akik a hitközségekben szeretnének vallási specialista funkciót betölteni. Ezzel szemben a közösségszervező és a szociális munkás szakok két másik célcsoportnak is szólnak: egyrészt azoknak, akik rendelkeznek bizonyos szintű zsidó öntudattal, másrészt azoknak, akik távolabb állnak a zsidóságtól, de a közösségszervezésről vagy a szociális munkáról szívesen tanulnak egy zsidó intézményben. Biró Tamás kiemelte továbbá, hogy mindhárom képzési szinten (BA, MA, PhD) el lehet sajátítani a zsidóság tudományát (történelmét, kultúráját, vallását, nyelveit) is.

 „Ahogy nem csak kínaiak foglalkoznak a kínai kultúrával, és nem csak görögök a görög kultúrával, úgy ez a képzés is nyitott mindenki előtt, aki a zsidóságot szeretné megismerni, egyszerre használva a hagyomány és a tudomány szemüvegét”  – mondta Biró Tamás. A rektorhelyettes magyarázatként azt is hozzáfűzte, hogy a 20. század során egyre több nem zsidó kezdett el a zsidóság kutatásával foglalkozni, és Európában a hebraisztika-judaisztika vezető képviselői gyakran már nem is zsidók.

„Az OR-ZSE mindent megtesz a régió zsidó közösségeinek a támogatása érdekében. (…) A missziónk szerint nem csupán rabbikat, kántorokat, előimádkozókat és közösségszervezőket képezünk ezeknek a közösségeknek, de egy olyan szellemi műhely és (könyvtárunk révén) tudásbázis is vagyunk, amelyre ezek a közösségek bátran támaszkodhatnak”

– mondta Biró Tamás. Elárulta, mivel az Európai Unió támogatja a hallgatói mobilitást, abban bízik, hogy rövidesen ismét regionális szerephez jut az intézmény a zsidó közösségek építése terén.

A rektorhelyettes beszélt arról is, milyen kutatási témáit szeretné továbbvinni, valamint arról is, milyen kihívással szembesült a tavaszi félévben az intézményben. Mint mondta, „az OR-ZSE-n egy olyan bibliai héber tananyagot kellene kifejleszteni, amely alapszintű modern héber ismeretekre épít, ellentétben a bibliai héber oktatásának hagyományos módszerével, amely ilyen előismereteket nem feltételez”.