Művelődés- és kultúratörténeti Tanszék

Oktatóink Martin Buberrel, a XX. századi zsidó vallásbölcselet egyik legnagyobb gondolkodójával együtt vallják, hogy „a tanítás az élet kapuja.” Tanszékünk roppant gazdag kapuzatot kínál, ami alatt hallgatóink áthaladva rátalálhatnak az összehasonlító vallástörténetre és bibliatudományra, kultúrtörténetre és filozófiára, irodalomra és művészettörténetre, szociológiára és néprajzra, kultúrantropológiára és szociálpszichológiára. Vagyis az ismereteket interdiszciplináris jelleggel, a különböző tudományterületek komplex rendszerében kívánjuk átadni, törekedve a legújabb és legfrissebb tudományos módszertanok megismertetésére és alkalmazására.

A tanszék munkatársai különböző szakterületek képviselői, egyéni kutatási területeik személyes adatlapjaikon olvashatók.

Tanszékünk a zsidó kultúratörténet mesterszak szakgazdája.

Tanszékvezető

Dr. Gábor György, egyetemi tanár

A tanszék oktatói

Dr. Ábrahám Zoltán, adjunktus

Dr. Dobos Károly, egyetemi docens

Dr. Fenyves Katalin, em. főiskolai tanár

Dr. Menyhért Anna, egyetemi tanár

Dr. Peremiczky Szilvia, egyetemi docens

Dr. Rugási Gyula, egyetemi tanár

Dr. Toronyi Zsuzsanna, egyetemi docens

Vörös Kata, tanársegéd