Nagy érdeklődés övezte az Idegennyelv-oktatás napjainkban konferenciát

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatba illeszkedő konferenciát kedden rendezték az OR-ZSE-n.


Nagy érdeklődés mellett rendezték meg 2019. november 12-én, kedden az Idegennyelv-oktatás napjainkban c. konferenciát. Az eseményt az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Nyelvi lektorátusa szervezte. Különféle nyelveket különféle intézményekben oktató szakembereket és nyelvészeket hallhatott a közönség.

Biró Tamás rektorhelyettes előad az Idegennyelv-oktatás napjainkban c. konferencián 2019. november 12-én, az OR-ZSE-n (Földi Bence / OR-ZSE)

A nagy sikerű eseményen az alábbi előadások hangzottak el:

 • Biró Tamás: Számít-e a kronológia? Néhány gondolat a bibliai héber és a modern héber tanításának sorrendjéről
 • Kárpáti Judit: A Krashen-féle természetes nyelvelsajátítás módszerének alkalmazása a modern héber nyelv tanításában
 • Szilágyi Erzsébet: Hébernyelv-tanár és héber nyelvtanár, avagy gondolatok a nem anyanyelvi nyelvtanárok munkájáról
 • Tóth Eszter: A nemzetközi kapcsolatok szaknyelv oktatásának jelentősége és módszertani kérdései
 • Halmai Ágnes, Janzsó Barbara, Noé Zsuzsanna: Angolul a Lauderben
 • Nádasdy Vilma: Minden ugyanaz másképpen
 • Fenyő Ágnes, Temesvári Szilvia: Korszerű technológiák bevezetése a héber nyelv és zsidó tradíció/vallás oktatásában
 • Zima-Lipthay Judit: A héber nyelv lendületben
 • Peremiczky Szilvia: Egy veszélyeztetett nyelv oktatása – a judeospanyol nyelv tanításának eszközei, lehetőségei és tanulságai
 • Pataki Elvira: Percy Jackson Homéros helyett? A latin és az ógörög egyetemi oktatásának aktuális kérdéseiről
 • Kiss András: Klasszikus nyelvek oktatása kommunikatív módon

Az egyes szekciók végén színvonalas szakmai vita is zajlott a szakemberek és a közönség tagjainak részvételével.


Nyitókép: Közönség az Idegennyelv-oktatás napjainkban c. konferencián 2019. november 12-én, az OR-ZSE-n (Zima-Lipthay Judit / OR-ZSE)