Nógrádi Gergely sikeres doktori védése

2019. június 6-án megtartotta doktori disszertációjának előadását az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen (OR-ZSE) Nógrádi Gergely.


Az „Zsidó kántorok Magyarországon a Soá utáni évtizdekben – Stern László és Lóránd Márton élete és munkássága” című doktori értekezést itt, a disszertáció téziseit itt lehet megtekinteni.

A nyilvános esemény végén a Doktori Bírálóbizottság odaítélte a doktori fokozatot Nógrádi Gergelynek. Gratulálunk!

A Bírálóbizottság és az opponensek Nógrádi Gergely doktori védésén 2019. június 6-án az OR-ZSE-n (Földi Bence / OR-ZSE)

A DOKTORI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Lichtmann Tamás – a Bírálóbizottság elnöke
Dr. Uhrman Iván – a Bírálóbizottság titkára
Dr. Gábor György – a Bírálóbizottság tagja
Dr. Kiss Endre – a Bírálóbizottság tagja

OPPONENSEK:

Dr. Riszovannij Mihály
Dr. Vajda Károly

KONZULENSEK:

Dr. Fenyves Katalin
Dr. Frigyesi Judit