Nyelvvizsga-központ akkreditációs határozat

AKKREDITÁLT HÉBER NYELVVIZSGAKÖZPONT
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ alábbi határozata alapján egyetemünkön 2002-ben megalakult az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont. Ezzel lehetővé vált, hogy hallgatóink és más, a héber nyelvet tanuló magyar, vagy külföldi állampolgárok államilag elfogadott, hivatalos nyelvvizsgát tegyenek és ezzel nyelvtudásukat igazolják. Európában egyedüli lehetőség nyílt ezzel arra, hogy ne csak a modern héber nyelvből – ivrit – hanem a bibliai héberből is vizsgát tegyenek a jelentkezők. Vizsgát egy évben két alkalommal lehet tenni, a különböző sajtóorgánumokban illetve az OR-ZSE honlapján kihirdetett időpontokban.

Ügyszám: AK-XX/1/2002.

NYELVVIZSGÁZTATÁSI AKKREDITÁCIÓS KÖZPONT – HATÁROZAT

A Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (1086 Budapest, Bérkocsics u 2., a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott vizsgaközpont és vizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmében – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése
alapján az alábbi határozatot hozzuk:

 1. Akkreditáljuk a kérelmező által létrehozott nyelvvizsgaközpontot:
  Név: OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont
  Cím: 1086 Budapest, Bérkocsis u. 2.
 2. Akkreditáljuk a kérelmező által létrehozott nyelvvizsgarendszereket:
  név: Modern héber nyelv: héber, kétnyelvű; fajta: általános
  név: Bibliai héber nyelv: héber, kétnyelvű; fajta: szakmai
 3. Akkreditált vizsgahely:
  Név: OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont
  Cím: 1086 Budapest, Bérkocsis u. 2.

A kérelmező köteles mind a vizsgaközpont, mind a vizsgarendszer tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket. A kérelmező köteles a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület által kitűzött akkreditációs felülvizsgálati időpontig a hozzá eljuttatott Testületi véleményben foglaltaknak eleget tenni.
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázóknak a többször módosított 71/1998. (IV.8) Kormányrendelet 3. S szerint a Központtól beszerzett formanyomtatványon államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki. Az akkreditációs felülvizsgálat időpontja: 2004. 11. 11.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási miniszternél lehet fellebbezni. A fellebbezést az oktatási miniszternek címezve a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnökéhez kell benyújtani. Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKLÁS

A kérelmező 2002.06.04-én és 2002.10.01-én kérelmet nyújtott be az általa kidolgozott nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránt. A Testület a benyújtott dokumentumok és a Szakértői Bizottság jelentése alapján 2002. 11. 04-én hozta meg döntését. A Szakértői Bizottság összetétele ellen a kérelmező kifogással nem élt. A kérelmező által benyújtott OR-ZSE bibliai héber, szakmai és modern héber, általános nyelvvizsgarendszereket, valamint a rendelkező részben felsorolt nyelvek megfelelnek az akkreditálhatóság általános követelményeinek. A határozat rendelkezéseire a többször módosított 71/1998. Korm.rendelet 4.S (3) bekezdésében, 6.5-ának (3)bekezdésében, a 30/1999. (VII.21.) ÓM rendelet 7.5 (1) bekezdésében, Illetve az Akkreditációs Kézikönyv 5. fejezet 2.6. pontjában foglaltak az irányadók. A fellebbezés lehetőségéről a többször módosított 71/1998 Korm.rendelet 6.S (4) bekezdése és az Akkreditációs Kézikönyv 5. fejezetének 2.7. pontja rendelkezik.

Budapest, 2002.11.11.
Zafír Mária
a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ igazgatója
Dr. Barabás László
a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnöke

A határozatot kapják:
OR-ZSE Vizsgaközpont, Budapest
oktatási miniszter
felsőoktatási főosztály
NYAK irattár
NYAT irattár
Oktatási Közlöny (jogerős hat.)