OLÁH JÁNOS EMLÉKKONFERENCIA

FELHÍVÁS

 

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Judaisztikai Tanszéke konferenciát és kerekasztal-beszélgetést szervez a judaisztika tanításának módszertanáról prof. dr. Oláh János z”l jorcajtja alkalmából.

 

Dr. Oláh János 25 évig a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolában, emellett 1995 óta az Országos Rabbiképző Intézetben, majd utódjában, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem alap- és mesterszakjain, valamint a Doktori Iskolában 1995 és 2020 között 25 tanéven keresztül tanított. További öt hazai felsőoktatási intézményben tartott kurzusokat, valamint elnökölt záróvizsgákon. Az általa képviselt judaisztikai szemlélet és módszertan meghatározóan hatott tanítványaira, mindazokra az egykori középiskolai és egyetemi hallgatókra, akik ma itthon és külföldön ápolják, továbbviszik a zsidó hagyomány láncolatát, a zsidó tudományok művelését. Konferenciánkat az ő emlékének ajánljuk.
Magyarországon napjainkban sokrétű judaisztikaoktatás zajlik informális és formális keretek között egyaránt. A háttértudás, a korcsoportok, oktatási formák, célkitűzések változatossága miatt az oktatásban részt vevő szakemberek sokféle kihívással találják szembe magukat munkájuk során. A különböző helyzetek különböző tapasztalatokat eredményeznek, amelyek megosztása, közössé tétele révén szeretnénk új megközelítési módokat és inspirációt adni a judaisztika oktatóinak.

 

A konferencia és a kerekasztalbeszélgetés célja, hogy megvitatásra kerülhessenek a judaisztikaoktatás aktuális, időszerű kérdései, helye  és szerepe a különböző formális és informális közegekben, offline és online platformokon.
Programunkkal szeretnénk elősegíteni a szakemberek jövőbeli együttműködését is egymás jobb megismerése, a közös gondolkodás megalapozása, „közös nevezők kialakítása” révén.

 

2021. augusztus 1-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni a rendezvényen.
A jelentkezéshez írjon levelet a baloghi@or-zse.hu címre.
Helyszín: Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, 1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
Időpont: 2021. október 4.

 

Budapest, 2021. július 2.
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Judaisztikai Tanszék