Oláh János

Oláh János

Phd (2008), dr. habil (2014)
tanszékvezető egyetemi tanár, szakfelelős
kutatási terület: zsidó folklór, a Rabbiképző története
(36-1) 318-7049/116 mellék
E-mail: olahj@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára